Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Zastrzeż dokument zanim będzie za późno

Zagubienie dokumentu tożsamości zawsze wiąże się z obawą, że ktoś może go wykorzystać w nieuczciwy sposób, np. wyłudzając kredyt czy dokonując zakupu na raty pozostawiając nas z długiem. Na właściciela zagubionego i wykorzystanego do celów przestępczych dowodu tożsamości czeka szereg przykrych konsekwencji: udowodnienie, że to nie on posłużył się dokumentem, co jest bardzo trudne do udowodnienia czy wręcz kontaktem z windykatorem wynikającym z niespłacanego zadłużenia.

 

Co robić gdy zgubimy dokument tożsamości?

Zastrzec w banku

Zastrzec dokument powinnismy nie tylko gdy jesteśmy klientem dowolnego banku ale też gdy tym klientem nie jesteśmy.W przypadku osoby nie korzystającej z usług bankowych wbrew pozorom zastrzeżenie dokumentu jest rzeczą istotną. Żaden bank bowiem nie posiada jego danych, co utrudnia identyfikację klienta a tym samym wykrycie oszustwa.

Jeśli jesteśmy klientem danego banku najłatwiej zastrzec dokument właśnie tam ale możemy też skorzystać z usług dowolnego banku. Obecnie w większości banków w Polsce można złożyć dyspozycję zastrzeżenia dokumentu nawet wówczas gdy nie jesteśmy jego klientem. Lista banków przyjmujących zastrzeżenia dokumentów, w tym banki przyjmujące zastrzeżenia od osób niebędących ich klientami.

Jeżeli natomiast nie byliśmy klientem żadnego banku powinniśmy odebrać z Urzędu Gminy zaświadczenie o utracie dowodu tożsamości, które jest dokumentem zastępczym i z tym zaświadczeniem udać się do dowolnego banku przyjmującego zastrzeżenia również od osób niebędących jego klientami.

 

Warto też spytać czy informacja o zastrzeżonym dokumencie zostanie przekazana do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrzeżonych (baza prowadzona przez Związek Banków Polskich) czy też zostanie to odnotowane tylko w danym banku. Dzięki zgłoszeniu do bazy Dokumentów Zastrzeżonych informacja o utracie dokumentu zostanie automatycznie przekazana do wszystkich banków i instytucji korzystających z tego systemu, a warto dodać, że w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych uczestniczą wszystkie banki w Polsce i wiele innych firm i instytucji, np. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), poczta czy sieci telefonii komórkowej .

Można również poprosić o pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji zastrzeżenia dokumentu, o ile sam bank nie wyda nam takiego dokumentu.

 

A poza tym …

Jeśli dokument tożsamości straciliśmy na skutek kradzieży powinniśmy powiadomić najbliższą jednostkę policji.

Oczywistym jest również, że musimy udać się do Urzędu Gminy lub placówki konsularnej jeśli przebywamy za granicą i wyrobić nowy dokument.

 

zastrzeganie dokumentów

Jakie dokumenty tożsamości powinniśmy zastrzec?

Przede wszystkim:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy

ale także:

  • książeczkę wojskową,
  • książeczkę żeglarską,
  • kartę pobytu,
  • dowód rejestracyjny

 

Nie zapomnijmy też o zastrzeżeniu karty płatniczej w razie jej utraty. Związek Banków Polskich ułatwił nam to zadanie i uruchomił wspólną Infolinię dla banków które biorą udział w Systemie Zastrzegania Kart. Listę banków znajdziesz tutaj.

Warto więc wpisać do swoich kontaktów numer

(+48) 828 828 828

Działa on w kraju i za granicą. Po połączeniu z tym numerem zostaniesz przełączony na Infolinię banku, w którym posiadasz kartę.

 

Jeszcze krótko o tym jak zastrzec dokument w Biurze Informacji Kredytowej

Usługa zastrzegania w BIK jest dostępna on-line przez 24 godziny na dobę. Informacja o zastrzeżeniu przez nas dokumentu w ciągu paru minut dotrze do wszystkich banków w Polsce bowiem BIK również uczestniczy w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

Warunkiem skorzystania z możliwości zastrzeżenia dokumentu za pośrednictwem BIK jest posiadanie tam swojego profilu. Konto to zakładane jest bezpłatnie. Posiadanie konta umożliwia też pobranie bezpłatnego raportu ze swojej historii kredytowej.

Ograniczeniem jest niestety to, że zastrzec można tylko ten dokument, którego seria i numer widnieje w danych konta w BIK.

 

O bezpieczeństwie pisałam również:

>>Płatność kartą w Internecie<<

>>Phishing<< i >>Skimming<< – kradzież naszych danych

>>Bezpieczne korzystanie z kart<<

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *