Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Polecam Bank – program poleceń mBanku z premią do 760 zł miesięcznie.

Kto ma konto osobiste w mBanku może zarobić 760 złotych miesięcznie. Jest to możliwie w programie poleceń tego banku Polecam Bank. Bank płaci za polecenie konta osobistego i konta firmowego. Obecna edycja tego programu poleceń trwa do 31 sierpnia 2017 roku.

Polecam Bank w pytaniach i odpowiedziach.

Kto może polecać?

Osobą polecającą może być ta osoba, która posiada konto osobiste w mBanku. Może to być dowolne konto. Nie może polecać osoba, która w mBanku posiada tylko konto firmowe lub lokatę.

Komu można polecać?

Osobą poleconą, czyli tą, która otworzy konto z polecenia może być osoba, która od 1 stycznia 2010 roku nie posiadała żadnego produktu w mBanku.

Co zrobić, żeby polecać?

Wystarczy zalogować się na swoje konto, wybrać zakładkę Pasaż, następnie PolecamBank i kliknąć w przycisk DOŁĄCZ DO “PolecamBank 1/2017” >. Na tej stronie należy wskazać swój rachunek, na który będzie wypływać premia i wymyślić dla siebie identyfikator poleceń, który należy przekazywać znajomym, którym chcemy polecić konta mBanku.

Nie Masz konta w mBanku, a znasz osoby, którym można polecić konta mBanku? Nic prostszego. Otwórz najpierw konto w mBanku (obecnie trwa promocja, w której można zyskać do 350 zł premii), zarejestruj się do programu Polecam Bank, polecaj konta i zarabiaj.

Co można polecać?

Do polecenia są dwa produkty: konto osobiste i konto firmowe. Premia za skuteczne polecenie (czym jest skuteczne polecenie piszę niżej) wynosi od 50 zł do 300 zł za jedno polecenie.

Czym jest skuteczne polecenie?

Zasadą poleceń bankowych jest, że premia wypłacana jest za skuteczne polecenie.
Aby było to skuteczne polecenie, to w pierwszej kolejności osoba, która chce polecić konto przekazuje identyfikator poleceń (e-mailem, SMS-em, generując link i przekazując go dalej lub ustnie).
Następnie osoba, która otwiera konto z polecenia przy składaniu wniosku o konto musi wpisać/podać otrzymany identyfikator poleceń.
W dalszej kolejności obydwie strony transakcji (polecający i polecony) muszą spełnić pewne warunki. Te przedstawiam w poniższej tabeli.
polecany produkt premia dla osoby polecającej warunki do spełnienia dla osoby poleconej warunki do spełnienia dla osoby polecającej
eKonto lub mKonto (dla osoby, która ukończyła 18 lat) 100 zł W ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku należy wykonać 5 transakcji kartą debetową* wydaną do rachunku. Osoba polecona otrzymuje bonus 50 zł.

W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii należy spełnić co najmniej jeden z warunków:

1) Dokonać dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku;

2) Dokonać dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą;

3) Rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku.

eKonto m (13-18 lat) 50 zł W ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku należy wykonać 5 transakcji kartą debetową* wydaną do rachunku.
mBiznes 200 zł W ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku należy wykonać transakcje kartą debetową* wydaną do rachunku na kwotę 200 zł.
mBiznes z księgowością 300 zł W ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku należy wykonać transakcje kartą debetową* wydaną do rachunku na kwotę 200 zł oraz aktywować usługę mKsięgowości.

*Nie będą uwzględniane wypłaty gotówki, transakcje lub płatności nie stanowiące zapłaty za zakupy towarów lub usług, oraz płatności kartami rejestrowane za pomocą ręcznego, mechanicznego terminala (tzw. imprintera)./ źródło Regulamin

Kiedy zostanie wypłacona premia?

Wiadomo kto, komu i co może polecać. Wiadomo na jakich warunkach będzie wypłacana premia – za skuteczne polecenie. Pozostaje pytanie kiedy ona zostanie wypłacona.

Regulamin mówi “Po 20 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki jej otrzymania zostały spełnione i nie później, niż do końca tego miesiąca. “.

I wyjaśnia “Jeśli osoba polecona dokona pięciu płatności kartą na kwotę 100 zł w dniach 20 marca, 26 marca, 27 marca,31 marca i 5 kwietnia, premię otrzymasz między 20 a 31 maja.

Maksymalna premia, jaka może zostać wypłacona za jeden miesiąc, to 760 zł. Regulamin tu nie mówi tego wprost, ale zapewne jest to związane z tym, że jest to maksymalna kwota, która może być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt. 68 z dnia 26 lipca 1991r. Ustawy).

 

Regulamin programu PolecamBank ⇒

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *