Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Wcześniejsza spłata kredytu – warunki i prowizje.

Był moment, kiedy potrzebowaliśmy zastrzyku gotówki bądź to na bieżące potrzeby biorąc kredyt gotówkowy bądź też na zakup mieszkania zaciągając kredyt hipoteczny.

Jest może teraz taki moment gdy posiadamy wolną gotówkę. Możemy ją zainwestować, ale możemy też spłacić wcześniej chociażby część zadłużenia.

Kredyt gotówkowy

Jest to kredyt charakteryzujący się w porównaniu do innych kredytów, np. hipotecznego czy nawet samochodowego wyższym oprocentowaniem, dlatego jego wcześniejszą spłatę należy rozważyć w pierwszej kolejności. Obecnie, po obniżkach stóp procentowych jego maksymalne oprocentowanie nominalne wynosi 10% ale koszty około kredytowe (dodatkowe opłaty, ubezpieczenie kredytu) sprawiają, że jego koszt jest dużo wyższy.

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

Obecnie obowiązująca Ustawa o kredycie konsumenckim, do którego zalicza się kredyt gotówkowy umożliwia wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu gotówkowego.

Art. 48 tej ustawy mówi:

1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

 Dodatkowo spłacając kredyt gotówkowy wcześniej w całości lub w części uzyskujemy prawo do obniżenia dodatkowych kosztów dotyczących okresu, o który zostanie skrócony czas obowiązywania umowy nawet jeśli ponieślibyśmy te koszty przed spłatą. Dla nas jako kredytobiorcy wcześniejsza spłata wiąże się z możliwością obniżenia kosztów kredytu a dla banku oznacza mniejszy zarobek.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego

Bank może zastrzec w umowie, że za wcześniejszą spłatę kredytu zostanie pobrana prowizja pod warunkiem jednak, że:

  • spłata przypada na okres, w którym oprocentowanie kredytu jest stałe a kwota spłacanego w okresie kolejnych 12 miesięcy jest wyższa nić trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu (Informację o przeciętnym wynagrodzeniu ogłasza Prezes GUS w Monitorze Polskim);
  • prowizja nie może przekroczyć 1% liczonego od spłacanej części kredytu jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu jest dłuższy niż 1 rok;
  • prowizja nie może przekroczyć 0,50% liczonej od spłacanej części kredytu jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza jednego roku;
  • nie może być wyższa od wysokości odsetek, które zapłacilibyśmy w okresie pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym w umowie terminem zakończenia umowy i nie może być wyższa od bezpośrednich kosztów związanych z tą spłatą.

Wcześniejsza spłata kredytu zobowiązuje bank do rozliczenia z nami kredytu w ciągu 14 dni od daty wcześniejszej spłaty całości kredytu.

Ważne! W przypadku kredytu, którego umowa została zawarta przed 18 grudnia 2011r, czyli przed datą obowiązywania obecnej ustawy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu bez ponoszenia kosztu prowizji. Daty wcześniejszych spłat muszą być tożsame z datami określonymi w umowie jako terminy płacenia poszczególnych rat. W takim przypadku należy poinformować bank nie później niż 3 dni przed dokonaniem spłaty.

 


 

Kredyt hipoteczny

To kredyt z najniższym oprocentowaniem wśród pozostałych kredytów dlatego wcześniejszą jego spłatę powinniśmy rozważać jeśli poza nim nie mamy innego zadłużenia.

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Ponieważ często do obsługi kredytu hipotecznego wykorzystywany jest nasz podstawowy rachunek w banku (rzadko mamy do czynienia z tzw.rachunkiem technicznym służącym do obsługi tylko tego kredytu) to chęć wcześniejszej spłaty wymaga od nas złożenia dyspozycji wcześniejszej spłaty. Przy rachunku technicznym może być również sytuacja, że pomimo większej wpłaty na ten rachunek należy poinformować bank o chęci wcześniejszej spłaty. Takie informacje znajdziemy zapewne w umowie o kredyt. Pamiętajmy by przy wcześniejszej spłacie uwzględnić prowizję za tę wcześniejszą spłatę ponieważ zostanie ona pobrana niejako z automatu. Składając dyspozycje wcześniejszej spłaty części kredytu najczęściej będziemy mogli wybrać z dwóch opcji co do dalszego kredytowania:

  • zmniejszyć wysokość raty pozostawiając niezmieniony okres kredytowania lub
  • pozostawić ratę na niezmienionym poziomie jednocześnie skracając okres kredytowania.

Po naszej wcześniejszej spłacie bank najczęściej w ciągu miesiąca do trzech miesięcy dokonuje przeliczenia harmonogramu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego zazwyczaj obarczona jest prowizją w pierwszych 3 latach spłaty kredytu hipotecznego. Po tym okresie najczęściej można spłacić kredyt hipoteczny wcześniej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wysokość tej prowizji zazwyczaj mieści się w przedziale 1-3% choć zdarzają się oferty, że nie jest pobierana prowizja od samego początku za wcześniejszą spłatę (taka sytuacja może mieć miejsce przy kredytach udzielanych w programie Mieszkanie dla Młodych). Najczęściej prowizja ta jest liczona od nadpłacanej kwoty choć zdarzają się wyjątki jak w mBanku, gdzie prowizja w wysokości 2% w ciągu pierwszy 3 lat kredytowania wyliczana jest od kwoty kapitału pozostałego do spłaty. Spłacając wcześniej kredyt hipoteczny chcielibyśmy w ten sposób skrócić sobie okres kredytowania. Najprawdopodobniej będzie potrzebne wówczas podpisanie aneksu do umowy co wiąże się z dodatkowym kosztem.
Podejmując decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu niezależnie czy to będzie kredyt gotówkowy, samochodowy czy hipoteczny warto mieć na uwadze aspekt psychologiczny. Spłacając wcześniej nasze zadłużenie pozbywamy się ciążącego nam balastu.

Być może miałeś już okazję dokonać wcześniejszej spłaty. Podziel się swoja opinią w komentarzu, proszę.

zdjęcie freedigitalphotosnet by Panpote

 

2 Comments

  • Co do kredytów, to właśnie bardzo dobrze, że ktoś przygotowuje takie oferty porównywarek, bo z taką porównywarką możemy przynajmniej dowiedzieć się, który bank oferuje nam najlepsze i najkorzystniejsze oprocentowanie.

  • Jeśli miałbym brać kredyt hipoteczny to na pewno chciałbym go spłacić szybciej, o ile nie nadwyrężyłoby to mojego budżetu. Lepiej właśnie wziąć wysokość raty, która nie będzie dla nas obciążeniem, a później w miarę możliwości spłacać więcej niż wysokość tej raty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *