Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Jaką drogę musi przebyć przelew by znaleźć się na koncie odbiorcy?

Przelew to jedna z podstawowych usług oferowanych przez bank. Każdy z nas dokonuje zapewne co najmniej kilka przelewów w miesiącu. Przelewem opłacamy bieżące rachunki, spłacamy zadłużenie, np. na karcie kredytowej {link} czy nawet przelewamy pieniądze na inny swój rachunek. Przelew zlecić możemy w placówce bankowej, telefonicznie i przez Internet. Bez względu jednak na to, jaką drogą przelew zlecimy musi on zawsze przejść tę samą drogę.

 

Droga przelewu

Składając dyspozycję przelewu wydajemy dyspozycję bankowi do przekazania określonej kwoty pieniędzy z naszego rachunku (rachunek płatnika) na inny wskazany przez nas rachunek bankowy (rachunek odbiorcy). Warunek jaki musimy spełnić by przelew mógł zostać zrealizowany to posiadać wystarczająca ilość środków pieniężnych na naszym koncie.

Przelew jest produktem, który bazuje na tzw. sesjach bankowych: wychodzących* i przychodzących**.

droga przelewu

 

Sesje wychodzące i przychodzące mogą być różne w różnych bankach dlatego też moment zlecenia przelewu ma wpływ na czas otrzymania pieniędzy przez odbiorcę. Pokażmy to na przykładzie dwóch różnych banków:

[table id=4 /]

Przykład 1. Płatnik zlecił ze swojego banku A do banku B przelew o godz. 14:15. Przelew powinien wyjść z banku A w sesji o godz. 15:00 zaś zaksięgowany powinien być w banku B w sesji o godz. 18:00.

Przykład 2. Przelew z banku B do banku A został zlecony o godz. 17:25. Z banku B przelew wychodzi o godz. 08:15 następnego dnia roboczego natomiast w banku A zostanie zaksięgowany do godz. 12:00.

Mogą zdarzyć się sytuacje gdy nastąpi “przesunięcie” kilkuminutowe przy sesjach a nawet że przelew zostanie zrealizowany dopiero przy następnej sesji. Bank potrzebuje czasu na rozliczenie zleconego przelewu przed sesją wychodzącą tak więc warto dyspozycję przelewu złożyć co najmniej kilkadziesiąt minut przed wyznaczoną godziną sesji.

Przelew może zostać zaksięgowany na koncie odbiorcy nawet po kilku dniach. Taka sytuacja ma miejsce gdy przelew zostanie zlecony przed weekendem.


Przelew natychmiastowy

Jest możliwy w dwóch przypadkach: gdy dokonujemy przelewu wewnętrznego (w tym samym banku) lub ekspresowego na rachunek do innego banku.

Przelew wewnętrzny

Najczęściej przy tego typu przelewie realizacja następuje automatycznie w czasie rzeczywistym. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przelewy wewnętrzne są księgowane z zachowaniem przerwy, np. kilku godzin w trakcie nocy, w weekend.

Przelew ekspresowy

Polecany w sytuacji gdy zależy nam na ekspresowym dostarczeniu pieniędzy. Musimy jednak liczyć się z tym, że opcja takiego przelewu nie jest dostępna w każdym banku (warto więc zerknąć do Tabeli opłat i prowizji) oraz z wysoką prowizją za taką transakcję.

 

* sesja wychodząca – ustalona godzina, w której zlecone do tej godziny przelewy zostają zrealizowane

** sesja przychodząca – ustalona godzina, w której pieniądze ze zrealizowanego przelewu z konta płatnika staną się dostępne na koncie bankowym odbiorcy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *