Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Moneyback w BGŻ BNP Paribas, nawet 40 zł w miesiącu.

Jak można było się spodziewać promocja moneyback w BGŻ BNP Paribas została przedłużona. Jej II edycja przewidziana jest do 31 maja 2017 roku. Warunki promocji pozostają niezmienne – klient otrzymuje częściowy zwrot od płatności dokonywanych kartą debetową wydaną do iKonta otwartego w ramach tej promocji.

Nie każdy może z promocji skorzystać

Podobnie jak w pierwszej edycji, nie skorzysta z warunków promocyjnych osoba, która w okresie 3 lat (36 miesięcy) przed datą złożenia wniosku o iKonto w tej promocji posiadała lub była współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas. Ograniczenie dotyczy też  BNP Paribas Bank Polska S.A. i Banku BGŻ S.A. przed ich połączeniem w BGŻ BNP Paribas.

 

3 kroki do moneyback

Aby skorzystać z promocyjnych warunków wystarczy wykonać 3 proste czynności.

Po pierwsze należy złożyć wniosek o konto osobiste (iKonto) wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej Pl@net. [KLIK na stronę promocji ⇒].

Po drugie należy zaakceptować regulamin promocji.

Po trzecie zawrzeć umowę o konto i kartę debetową z dostępem do bankowości internetowej. Umowę przygotowaną na podstawie złożonego wniosku do podpisania dostarczy kurier.

Po 40 zł przez 5 miesięcy

ikonto ze zwrotem BGŻ BNP Paribas
źródło strona promocji

To, co nie jest pozytywną informacją, to to, że moneyback działa przez ograniczony czas. Przez 5 miesięcy. Przez ten okres bank będzie zwracał 3% od transakcji bezgotówkowych (płatności kartą) dokonywanych kartą debetową wydaną do tego konta. Obowiązują jednak pewne wyłączenia. Nie zostaną wzięte pod uwagę przy wyliczaniu zwrotu transakcje zwrócone (gdy za zwrócony towar zwrot pieniędzy nastąpi na konto przy wykorzystaniu karty debetowej). Bank nie naliczy też zwrotu od transakcji wykonanych w cyklu rozliczeniowym, w którym umowa została rozwiązana albo wygasła, albo też karta debetowa została zastrzeżona. Nie będą też brane pod uwagę transakcje dokonane w punktach oznaczonych wybranymi kodami MCC.

Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

7995 określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,

8999 określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),

4111 określający m.in. usługi transportowe,

6012 określający instytucje finansowe,

6211 określający brokerów ubezpieczeniowych,

6051 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

4829 określający internetowe przekazy pieniężne,

4900 określający płatność rachunków.

 

iKonto – koszt obsługi

Ani za konto, ani za kartę debetową klient nie zapłaci prowizji pod warunkiem, że konto zasili kwotą minimum 1 000 zł miesięcznie (warunek zwalniający z opłaty za konto) i dokona transakcji bezgotówkowych kartą debetową na minimum 300 zł w miesiącu (warunek zwalniający z opłaty za kartę). Posiadacze konta, którzy nie ukończyli 26 roku życia nie muszą spełniać tych warunków. Oni mają konto i kartę debetową za darmo bezwarunkowo.

Za darmo już bez żadnych warunków bez względu na wiek posiadacza, są wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą. Także wpłata i wypłata gotówki w kasie banku oraz polecenie zapłaty i zlecenie stałe.

[więcej o rachunku iKonto …]

 

Dokumenty związane z promocją:

Regulamin promocji Tabela opłat i prowizji 

 

żródło zdjęcie tytułowe BGŻ BNP Paribas i smartmockups

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *