Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Z cyklu ” Polacy wybierają Credit Agricole …” – przenieś limit i kartę kredytową.

Promocja pod hasłem “Polacy wybierają Credit Agricole …” kojarzy się nam z przeniesieniem konta osobistego. Okazuje się, że bank pod tym samym hasłem oferuje promocyjne warunki dla tych, którzy przeniosą z innego banku limit kredytowy w koncie i kartę kredytową. Wspólnym czynnikiem łączącym tę promocję z promocją przeniesienia rachunku jest konto osobiste, do którego skorzystamy z przeniesienia limitu w koncie. Kto zechce skorzystać tylko z przeniesienia karty kredytowej, konta nie musi zakładać. 

Promocja przewidziana jest do 31 grudnia 2017 roku.

Limit kredytowy w koncie

W Credit Agricole nosi on nazwę Indywidualna Linia Kredytowa. Bank za przeniesienie limitu kredytowego w koncie proponuje 3 bonusy:

1. 0 zł za przyznanie limitu. Opłata poza promocją za przyznanie limitu wynosi 1,8% kwoty limitu, ale nie mniej niż 70 zł.

2. Brak odsetek za 7 dni w miesiącu. Bank nie pobierze odsetek od wykorzystanej kwoty, jeśli będziemy korzystać z limitu nie dłużej niż przez 7 dni w miesiącu kalendarzowym. W regulaminie brak jest jednoznacznego wskazania czy dotyczy to dni następujących po sobie czy dowolnych dni w miesiącu. Ja wyrażenie “… łączna liczba dni w miesiącu kalendarzowym …” odczytuję, że mogą to być dowolne dni w miesiącu, byle nie było ich więcej niż 7 w miesiącu kalendarzowym.

3. Obniżenie o 3% oprocentowania nominalnego w stosunku do standardowego oprocentowania, które obecnie wynosi 10%.

 

Karta kredytowa

Tu bonusy zależą od karty kredytowej, z której będziemy chcieli skorzystać. I tak …

1. 0 zł za wydanie karty kredytowej Visa Gold lub Matercard Gold. W standardzie za wydanie obydwu kart pobierana jest prowizja 200 zł.

2. Brak opłaty miesięcznej za karty Visa Silver, Mastercard Silver i Visa Standard przez 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową. W standardowej ofercie opłata miesięczna za korzystanie z kart Silver wynosi 7,90 zł, a karty Standard 4,90 zł.

3. Obniżenie oprocentowania nominalnego o 3% dla transakcji bezgotówkowych i gotówkowych przez pierwsze 12 miesięcy po podpisaniu umowy o kartę.

 

Karty Gold. Wydanie karty kredytowej z serii Gold to koszt 200 zł. Od drugiego roku wysokość opłaty rocznej zależy od sumy transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) jakie wykonamy kartą (transakcje muszą być rozliczone na rachunku karty) w ciągu 12 miesięcy. Jeśli transakcje te wyniosą rocznie co najmniej :

18 000 zł (1 500 zł miesięcznie) nie zapłacimy nic;

12 000 zł (1 000 zł miesięcznie) zapłacimy 75 zł;

mniej niż 12 000 zł (1 000 zł miesięcznie) zapłacimy 200 zł.

Limit dla kart Gold wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł, a okres bezodsetkowy 56 dni.

Karty Silver. W ich przypadku nie jest pobierana opłata za wydanie karty. Jest za to pobierana opłata miesięczna już od pierwszego roku. W tej promocji jest ona zniesiona bezwarunkowo przez pierwsze 12 miesięcy od zawarcia umowy. A jak jest poza promocją? Dla zniesienia opłaty wymagane są transakcje gotówkowe i bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 700 zł w okresie rozliczeniowym. W przeciwnym razie opłata wyniesie 7,90 zł za miesiąc. Dla posiadaczy kont osobistych Konto PROSTOoszczędzające Plus i  Konto PROSTOoszczędzające Premium mają dodatkową opcję zniesienia opłaty – minimalny wpływ na konto odpowiednio 1 500 zł i 10 000 zł miesięcznie.

Limit dla kart Silver wynosi od 1 000 zł do 20 000 zł, a okres bezodsetkowy 54 dni.

Karta Standard. Opłata miesięczna za korzystanie z karty wynosi 4,90 zł lub 0 zł jeśli zostaną na jej rachunku rozliczone transakcje (bezgotówkowe i gotówkowe) na łączną kwotę co najmniej 400 zł w danym okresie rozliczeniowym.

Limit dla karty Visa Standard wynosi od 500 zł do 10 000 zł, a okres bezodsetkowy 54 dni.

To, jaki limit zostanie nam przyznany zależy oczywiście od naszej zdolności kredytowej.

 

Konto osobiste dla Indywidualnej Linii Kredytowej

Konto osobiste jest tym produktem, od którego trzeba tu zacząć.

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie konta w innym banku wraz z przyznanym do tego rachunku limitem kredytowym. Aby skorzystać z tej w promocji musimy najpierw

1. założyć konto osobiste w Credit Agricole (dla uproszczenia będę posługiwała się skrótem “CA”).

2. Następnie przedstawić w CA wyciąg (historię rachunku) za okres 3 miesięcy oraz dokument, który potwierdzi wysokość przyznanej w dotychczasowym banku kwoty limitu w koncie. Drugi dokument nie jest potrzebny jeśli kwota ta wynika z historii rachunku. CA wymaga też, by na rachunku, z którego przenosimy limit zaksięgowany był wpływ w ostatnim miesiącu przedstawianej historii rachunku w wysokości, jaką zadeklarowaliśmy w tamtym banku.

3. Później podpisać w banku CA umowę o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej.

4. Kolejnym krokiem będzie całkowita spłata limitu w banku, z którego przenosimy go do CA, wypowiedzenie tego limitu i dostarczenie tego wypowiedzenia do CA.

Wspomnę przy okazji o możliwości zmniejszenia przyznanego limitu. Jeśli zdecydujemy się na stopniowe obniżanie kwoty przyznanego limitu kredytowego w koncie, bank może w każdym kolejnym miesiącu zmniejszać go o określoną kwotę. W ten sposób ograniczymy sobie możliwość zadłużania się.

Otwórz konto w Credit Agricole i skorzystaj z promocyjnej oferty limitu w koncie ⇒

 

Przeniesienie karty kredytowej

Przeniesienie karty kredytowej nie wymaga zakładania rachunku w Credit Agricole. Aby przenieść kartę kredytową do CA, wystarczy takową posiadać w innym banku. A żeby przenieść ją na promocyjnych warunkach do CA musimy:

1. Złożyć wniosek w Credit Agricole o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej. Przy okazji okazujemy w CA ostatni wyciąg z karty kredytowej, którą zamierzamy przenieść. Może to być wyciąg elektroniczny samodzielnie przez nas wydrukowany. Podpisujemy też wypowiedzenie tej karty kredytowej wraz z dyspozycją spłaty zadłużenia na tej karcie.

2. Wypowiedzenie zostanie niezwłocznie po zawarciu umowę o kartę z CA przesłane pocztą do banku, w którym posiadamy wypowiadaną kartę kredytową. Credit Agricole w ciągu 3 dni roboczych po zawarciu umowy spłaci zadłużenie na tej karcie kredytowej w kwocie, jaką zadeklarowaliśmy w dyspozycji spłaty zadłużenia. Jeśli okaże się, że była to kwota niższa niż kwota faktycznego zadłużenia na karcie kredytowej, różnicę musimy spłacić samodzielnie. Mamy na to miesiąc kalendarzowy od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową w CA.

 

Z tej oferty promocyjnej możemy skorzystać tylko w placówkach CA, również placówkach partnerskich. Przy czym wniosek o założenie konta można złożyć elektronicznie, a umowę do podpisania dostarczy nam kurier. Jednak z oferty limitu kredytowego w koncie lub karty kredytowej skorzystać będziemy mogli tylko osobiście w banku.

 

 

Otwórz konto osobiste w Credit Agricole ⇒

 

Dokumenty związane z promocją:

Regulamin promocji Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową ⇒

Tabela opłat i prowizji kart kredytowych ⇒

 

źródło zdjęcia tytułowego Credit Agricole oferta Indywidualnej Linii Kredytowej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *