Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Jak przenieść konto bankowe do innego banku?

Myśl o zmianie banku często przychodzi wtedy, gdy wzrastają koszty prowadzenia naszego dotychczas posiadanego rachunku bankowego. Przeglądamy wtedy oferty w innych bankach i gdy znajdziemy odpowiednią dla nas propozycję podejmujemy decyzję o zmianie banku. Jak tego dokonać? Można wszystko zrobić samemu: otworzyć konto w nowym banku, ustanowić na nim operacje, które dotychczas wykonywane były na starym koncie i zamknąć konto w dotychczasowym banku. Można też te wszystkie czynności zlecić. Jak i komu?

Jak przenieść konto do innego banku?

Bank, do którego chcemy przenieść konto bardzo chętnie wykona za nas niezbędne czynności. Aby tak się stało należy udać się do banku, w którym chcemy otworzyć konto i zabrać ze sobą dowodem tożsamości. W nowym banku wypełnimy Wniosek o przeniesienie konta, podpiszemy Pełnomocnictwo dla nowego banku, w którym zdecydujemy jakie czynności w ramach przeniesienia mają zostać wykonane, np. zamknięcie rachunku w dotychczasowym banku, przeniesienie stałych zleceń i poleceń zapłaty, przeniesienie salda na nowy rachunek. Możemy też zlecić powiadomienie pracodawcy o nowym numerze rachunku by ten przelewał wynagrodzenie na nowe konto.

Jeżeli w starym koncie mieliśmy uruchomiony kredyt odnawialny i nadal będziemy chcieli korzystać z dodatkowych środków nowy bank zapewne nam go również udostępni.

!Ważne! podpisy składane na wnioskach muszą być zgodne z podpisami na karcie wzorów podpisów w dotychczasowym banku, jeśli tak nie będzie nie będzie możliwe przeniesienie konta.

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że przeniesienie rachunku bankowego do innego banku to nic innego jak zamknięcie rachunku w jednym banku i otwarcie w drugim. Nie ma tu mowy o zatrzymaniu starego numeru rachunku jak to ma miejsce w przypadku przenoszenia numeru telefonu pomiędzy różnymi sieciami komórkowymi. Numer rachunku mówi nam, w jakim banku posiadamy konto, np. każdy kto ma konto w PKO BP ma w numerze rachunku numer banku nadany przez NBP “102” więc oczywistym jest, że w innym banku będziemy mieć inny numer rachunku bankowego.

Przeniesienie konta może nastąpić pomiędzy kontami w bankach w Polsce.

Problemy z przeniesieniem konta

Czasem mogą pojawić się problemy i przeniesienie konta może stać się niemożliwe albo możliwe po spełnieniu pewnych warunków.

Przykłady problemów z przeniesieniem rachunków do innego banku:

  • rachunek ma ujemne saldo – jeśli na rachunku posiadamy wykorzystany limit kredytowy lub debet przed przeniesieniem konta musimy spłacić zadłużenie;
  • na rachunku są zablokowane środki – być może dokonaliśmy płatność kartą i kwota nie została jeszcze rozliczona przez bank a być może na rachunku jest zablokowana kwota z powodu zajęcia egzekucyjnego;
  • z dotychczasowego rachunku bankowego dokonywane są spłaty rat kredytu – możliwe zapewne będzie przeniesienie konta, ale dopiero po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej chyba że jest w niej zapis, że rachunek musimy posiadać do czasu spłaty kredytu;
  • rachunek jest powiązany z lokatą – konto, które chcemy przenieść jest wskazane jako te, na które po zakończeniu lokaty mają zostać przekazane środki z lokaty;
  • konta internetowe – nie jest możliwe przeniesienie konta, które otwieraliśmy przez Internet bez wymiany dokumentów papierowych, np. przelewem weryfikacyjnym gdzie umowę otrzymujemy na e-mail;
  • rachunki wspólne – jeśli do podejmowania decyzji musi być zgoda wszystkich współposiadaczy.

Ile trwa przeniesienie konta?

Zgodnie z zaleceniami Związku Banków Polskich dotychczasowy bank ma 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dniu otrzymania wniosku o przeniesienie na przekazanie do nowego banku niezbędnych danych i tyle samo ma nowy bank na otwarcie konta. Oczywiście terminy te obowiązują w przypadku, gdy nie wystąpią okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające przeniesienie konta.

O czym pamiętać przenosząc rachunek do innego banku?

Pierwszą czynnością przed przeniesieniem konta powinna być dokładna analiza innych rachunków oferowanych przez  bank, w którym rachunek posiadamy. Być może nie trzeba będzie zmieniać banku a jedynie nazwę konta. Dzięki temu możemy pozostawić ten sam numer rachunku bankowego ale zmniejszyć koszty obsługi konta. Niemniej jednak trzeba dowiedzieć się czy zmiana rachunku wewnątrz banku nie będzie wiązać się z prowizją za zmianę rachunku.

Koszty trzeba też sprawdzić przy przenoszeniu konta do innego banku. Zazwyczaj za przeniesienie nie jest pobierana opłata, nowy bank chce przecież zyskać nowego klienta ale w dotychczasowym banku być może jest pobierana prowizja za zamknięcie rachunku w ciągu pierwszych kilku miesięcy od otwarcia konta.

Koszty, które obowiązkowo trzeba sprawdzić to koszty prowadzenia wybranego przez nas nowego rachunku, by nie wpaść z deszczu pod rynnę.

Jak wspomniałam wcześniej przenosząc konto do innego banku zmieni nam się numer rachunku bankowego. Jeżeli w dotychczasowym banku zamkniemy rachunek musimy pamiętać by podać nowy numer rachunku przede wszystkim w Urzędzie Skarbowym, u pracodawcy czy w ZUS-ie, ale też w miejscach mniej oczywistych, np. na platformie aukcyjnej. Aktualizacji numeru rachunku dokonujemy więc wszędzie, skąd na nasze konto mogą wpłynąć pieniądze.

Poinformowanie instytucji jaki US, ZUS czy pracodawcę o zmianie numeru rachunku bankowego, o czym wspomniałam na początku, można zlecić bankowi, w którym rachunek będziemy otwierać.

Przed przeniesieniem konta musimy dopilnować by na starym koncie nie było zadłużenia, nie były zablokowane środki pieniężne, bo może to wydłużyć proces przenoszenia konta.

Przed przeniesieniem konta, jeśli posiadamy kartę do rachunku powinniśmy ją zwrócić, jeżeli tego nie zrobimy stary bank je unieważni.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że w bankach obowiązuje termin wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku i do czasu zakończenia terminu wypowiedzenia umowy będą pobierane koszty obsługi rachunku zgodnie z obowiązującą w banku tabelą opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *