Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Bank Millenium – Konto 360

Konto 3600 występuje w 3 odsłonach: Konto 3600 Junior dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, Konto 3600 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat i Konto 3600  dla pozostałych. Konto to dla Studenta i Juniora jest prowadzone za darmo bez żadnych warunków, dla pozostałych, jeśli na konto wpłynie 1 000 zł i klient zapłaci przynajmniej raz kartą debetową lub Blikiem.

Można mieć też za darmo kartę debetową. Wystarczy, że Studenci i Juniorzy zapłacą przynajmniej jeden raz kartą debetową, a pozostali dodatkowo zasilą konto łączną kwotą minimum 1 000 zł. Na takich samych zasadach zwolnione z opłaty są wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

Do rachunku dedykowane są warte wspomnienia 2 produkty oszczędnościowe i jeden kredytowy. Lokata mobilna Banku Millenium znajduje się w rankingach najlepszych lokat. To jedyna lokata mobilna, która jest nielimitowana. Po zakończeniu okresu lokaty, można założyć następną lokatę mobilną. Również konto oszczędnościowe należy do jednego z najwyżej oprocentowanych. Dla osób, które potrzebują wsparcia finansowego bank ma ofertę limitu kredytowego w koncie. Jeżeli klient korzysta z pieniędzy z tego limitu przez mniej niż 7 dni w miesiącu (mogą to być dowolne dni), to nie zostaną pobrane odsetki. Poza tym jeżeli klient podpisze umowę o limit w ciągu 90 dni od otwarcia konta, zostanie zwolniony z zapłaty prowizji za uruchomienie limitu kredytowego.

 

millenium konto 360
źródło Bank Millenium

 

Promocje związane z rachunkiem bankowym Konto 3600
Zgarnij premię z Bankiem Millenium. Promocja Bankier.pl i Banku Millenium. Dwa bonusy. to 100 zł za aktywność na koncie (2 razy wpływ na konto po minimum 1 000 zł + 2 razy po 1 płatności kartą debetową lub Blikiem). Drugi bonus to vouchery na bilety w PolskiBus. [więcej o promocji …]

 

Prowadzenie konta

0 zł prowadzenie Konta 3600 pod warunkiem wpływu na konto min. 1 000 zł (łączna kwota wpływów) i rozliczenie przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową lub Blikiem w poprzednim miesiącu.

0 zł prowadzenie Konta 3600 Student i Junior bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

 

Obsługa karty debetowej

0 zł wydanie karty debetowej.

0 zł obsługa karty debetowej pod warunkiem zaksięgowania na koncie minimum 1 000 zł i zaksięgowania minimum jednej transakcji debetową w miesiącu poprzednim w przypadku rachunku Konto 3600 lub zaksięgowania  minimum jednej transakcji debetową w miesiącu poprzednim w przypadku rachunku Konto 3600 Student i Junior.

0 zł wypłata w bankomatach Banku Millenium.

0 zł wypłata w bankomatach BZ WBK i Planet Cash po spełnieniu warunków*. W przeciwnym razie 1 zł.

0 zł w pozostałych bankomatach w kraju po spełnieniu warunków*. W przeciwnym razie 5 zł.

0 zł wypłaty z bankomatów za granicą po spełnieniu warunków*. W przeciwnym razie 2,50% min. 9 zł.

0 zł wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

0 zł sprawdzenie salda w bankomacie Banku Millenium, 0,50 zł w bankomatach BZ WBK i Planet Cash, 2 zł w pozostałych bankomatach w Polsce i za granicą.

2% przewalutowanie transakcji.

0 zł zmiana PIN.

*Konto 3600 – pod warunkiem zasilenia konta kwotą min. 1 000 zł i wykonania przynajmniej jednej transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu poprzednim.
Konto 3600 Student i Junior wykonania przynajmniej jednej transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu poprzednim.

 

Inne opłaty związane z obsługą konta

0 zł przelew internetowy i przez aplikację mobilną, 2 zł przelew telefoniczny przez konsultanta i 7,99 zł w Oddziale.

5 zł za przelew natychmiastowy internetowy i przez aplikację mobilną (limit dzienny 10 000 zł).

0 zł przelew na e-mail, telefon (limit pojedynczej transakcji 500 zł).

5 zł przelew SEPA (europejski w EUR) internetowy, 10 zł w Oddziale.

0,50% min. 20 zł max 125 zł przelew zagraniczny.

0 zł zlecenie stałe.

0 zł polecenie zapłaty uruchomienie i realizacja, 3 zł modyfikacja i odwołanie (polecenie zapłaty nie jest dostępne dla Konto 3600 Junior).

0 zł wpłata gotówki w kasie i we wpłatomacie.

0 zł wypłatę gotówki w kasie.

0 zł wyciąg internetowy, 5 zł papierowy wysłany pocztą (jeśli klient posiada elektroniczny dostęp do rachunku, 0 zł jeśli nie posiada dostępu).

0 zł przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dodatkowe produkty do Konta 3600

PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Lokata mobilna 3 miesięczna lokata oprocentowana na 2,75%. Jeśli zostanie założona przez zakładkę rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji mobilnej, oprocentowanie jest wyższe 0 0,25%, czyli wynosi 3%. Na lokatę można wpłacić od 500 do 10 000 zł. Po zakończeniu okresu lokaty, można założyć następną.

Konto oszczędnościowe Profit z oprocentowaniem 2,50% dla nowych środków do kwoty 100 000 zł przez pierwsze 3 miesiące (92 dni), powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 1,70%.

PRODUKTY KREDYTOWE

Limit w koncie osobistym. Odsetki nie zostaną pobrane jeśli klient korzysta z limitu do 7 dni w miesiącu (mogą to być dowolne dni). Jeśli klient zdecyduje się na limit w koncie osobistym w ciągu 90 dni od otwarcia konta nie zostanie pobrana prowizja za jego przyznanie (standardowa opłata to 1,99% min. 50 zł).

 

Jak otworzyć Konto 3600?

Składając wniosek przez Internet na stronie Banku Millenium. Umowę można podpisać za pośrednictwem kuriera lub w Oddziale.

W oddziale Banku.

 

Poleć konto w Banku Millenium i odbierz nagrodę
Lubię to polecam, to program poleceń, w którym za polecenie osoba, która poleca i osoba, która z polecenia otworzy konto może zyskać nagrodę, którą sama sobie wybierze. Wystarczy po podpisaniu umowy w ciągu 30 dni zapłacić kartą debetową lub Blikiem na kwotę 360 zł.

 

złóż wniosek o Konto 3600
Dokumenty związane z rachunkiem Konto 3600:

Tabela opłat i prowizji (rachunek) ⇒
Tabela opłat i prowizji (karta debetowa) ⇒