Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Metody skutecznej windykacji

Właściwe podejście do dłużnika, profesjonalne wsparcie, jasno wyznaczone zasady etyki i odpowiednio zastosowane narzędzia windykacyjne wpływają na skuteczność w procesie odzyskiwania należności.

Skuteczna windykacja nie polega na wywieraniu presji na dłużniku. Dziś profesjonalne firmy windykacyjne takie jak GetBack, poza skutecznym ściąganiem długów, ogromną wagę przykładają do nienagannej reputacji. Utrata reputacji, to utrata zleceniodawców. W dobie tak ogromnej konkurencji na rynku wierzytelności, firmy windykacyjne nie mogą sobie pozwolić na jakikolwiek zarzut szykanowania czy naruszania godności dłużnika i jego dóbr osobistych. Dlatego firmy zajmujące się profesjonalnym odzyskiwaniem należności działają w ramach odpowiedzialnego biznesu i budowania kultury współpracy z dłużnikiem.

Windykacja polubowna i sądowa

Firmy windykacyjne starają się wyczerpać wszystkie dostępne możliwości odzyskania należności na drodze polubownej. Skuteczna windykacja wymaga dużego doświadczenia od pracowników firm windykacyjnych i zależy od umiejętnego wykorzystania sprawdzonych metod odzyskiwania należności, które umownie możemy podzielić na polubowne (miękkie) i sądowe (przymusowe).

Przezorny podwójnie ubezpieczony

Do miękkich narzędzi windykacyjnych zaliczamy weryfikację wiarygodności działalności potencjalnego dłużnika. Co ważne, wywiad dotyczący wiarygodności dłużnika to narzędzie pomocne nie tylko do weryfikacji dłużników przedsiębiorców, ale również dla dłużników konsumentów i nie wymaga to większego nakładu środków i czasu. Informacji należy szukać w publicznych rejestrach: w pierwszej kolejności w pełnym odpisie z Krajowej Rejestru Sądowego (w przypadku spółek prawa handlowego np. spółek z o.o.) lub w ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli dotyczy to osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej). Kolejnymi bazami, dzięki którym można potwierdzić wiarygodność dłużnika, są biura informacji gospodarczej.

Telefon, SMS, e-mail…

Windykacja przedsądowa jest tańsza, szybsza, i pozytywnie wpływa na wizerunek zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Najprostsze narzędzia, jakie stosowane są w windykacji przedsądowej to telefon i SMS.  Rozmowa telefoniczna służy poznaniu sytuacji finansowej dłużnika. Dobrze przeprowadzona, usprawnia odzyskanie należności i nie pogarsza relacji dłużnika z wierzycielem. Właściwie przygotowany negocjator wie, jak poznać rzeczywisty powód opóźnień w płatnościach, potrafi określić aktualne możliwości finansowe dłużnika oraz zaproponować mu możliwy do zaakceptowania sposób rozwiązania problemu. Wyczucie gra tutaj niezwykle ważną rolę. SMS-y z kolei są wysyłane po bezskutecznej próbie nawiązania połączenia telefonicznego jako przypomnienie o konieczności spłaty zadłużenia. Kolejnym narzędziem miękkiej windykacji są dobrze sformułowane pisma wysłane zwykłym listem lub wizyta przedstawiciela firmy. Niezwykle ważne jest pozostawienie dłużnikowi możliwości wyboru kanału komunikacji, który mu najbardziej odpowiada: telefon, e-mail, pismo czy spotkanie.

Wpisy do rejestrów

Inną ze skutecznych metod skłonienia dłużnika do zapłaty jest upublicznienie danej sprawy po spełnieniu ustawowych przesłanek. W trakcie negocjacji z dłużnikami są oni informowani o możliwych konsekwencjach niedokonania spłaty zadłużenia, czyli poprzez dokonanie wpisu do rejestrów taki jak:  BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG.

Metody windykacji sądowej

Gdy wszystkie polubowne metody odzyskania długów zawodzą i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rozpoczynamy działania windykacyjne na etapie sądowym. Zaznaczyć należy, że przed egzekucją – po otrzymaniu wyroku, albo nakazu sądowego – windykator wciąż będzie próbował porozumieć się z dłużnikiem. GetBack nie zaprzestaje podejmowania prób polubownego zamknięcia sprawy na każdym etapie postępowania. W razie niepowodzenia, po uzyskaniu tytułu wykonawczego tj. po opatrzeniu wyroku lub nakazu klauzulą wykonalności, sprawa zostaje skierowana do egzekucji komorniczej. Zastosowane wobec dłużnika sankcje na tym etapie windykacji są bardzo dotkliwe i wyczuwalne dla portfela, ponieważ do dotychczasowej kwoty zadłużenia dochodzą zasądzone koszty procesowe, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego – koszty komornicze.

Reasumując, metod windykacji jest kilka. Każda z nich – w zależności od rodzaju należności, czy statusu prawnego – może wpłynąć na skuteczność kompleksowych działań windykacyjnych. Dobór narzędzi windykacyjnych, które w profesjonalny oraz etyczny sposób pozwolą odzyskać zaciągnięty dług, jest dostosowany do specyfiki długu oraz dłużnika.

Artykuł podesłano oraz udostępniono dzięki GetBack S.A. firmy zajmującej się windykacją należności i wierzytelności.
Zdjęcie pochodzi ze strony www.freedigitalphotos.net.