Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Alior Bank – Konto Rachunki w Pakiecie

Dla osób, które opłacają rachunki domowe osobiście w banku dedykowane jest konto bankowe Rachunki w Pakiecie. Wystarczy, że na rachunek ten wpłynie wynagrodzenie lub stypendium lub też renta albo emerytura, a Alior Bank nie pobierze prowizji za opłacenie rachunku za: gaz, prąd, telefon, telewizję, Internet, prenumeratę, ubezpieczenia, czynsz, fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, podatek, spłatę kredytów w innych bankach, a także wpłaty i przelewy do ZUS.

Alior Bank jest jednym z banków, które oferują płatności Blik (płatność mobilna potwierdzane jednorazowym kodem). Bank poza tym umożliwia również płatności telefonem z Androidem dzięki usłudze Android Pay.

alior bank konto rachunki bez oplat
źródło zdjęcia Alior Bank

 

Prowadzenie konta
0 zł otwarcie i prowadzenie konta Rachunki w pakiecie pod warunkiem wpływu wynagrodzenia dokonanego przez pracodawcę lub wpływ z tytułu stypendium dokonanego przez uczelnię lub wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS albo gdy klient skorzystał z Usługi “Rachunki w Pakiecie“. Bez spełnionego warunku 8 zł.

 

Obsługa karty debetowej

10 zł wydanie karty debetowej. 0 zł za wznowienie karty pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed końcem ważności karty przynajmniej 1 raz został spełniony warunek wpływu na konto*. Bez spełnionego warunku odnowienie karty 10 zł.  

0 zł obsługa karty debetowej. 

0 zł wypłata w bankomatach Alior Banku.

0 zł wypłata w bankomatach sieci Euronet pod warunkiem, że wypłacana jest kwota min. 100 zł, 5 zł – wypłata niższej kwoty.

5 zł wypłata w pozostałych bankomatach w kraju.

10 zł wypłaty z bankomatów za granicą. 

0 zł wypłata gotówki w ramach cash back.

0 zł wypłata gotówki Blikiem.

0,35% min. 1 zł wpłata gotówki we wpłatomacie sieci Planet Cash, 0,60% min. 1 zł w pozostałych wpłatomatach.

2% przewalutowanie transakcji dla kart Visa.

5 zł sprawdzenie salda w bankomacie.

0 zł zmiana PIN przez bankowość internetową lub telefoniczną, 1 zł w bankomacie.

*pod warunkiem wpływu wynagrodzenia dokonanego przez pracodawcę lub wpływ z tytułu stypendium dokonanego przez uczelnię lub wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. Bez spełnionego warunku 10 zł.

 

Inne opłaty związane z obsługą konta

0 zł przelew wewnętrzny bez względu na kanał zlecenia (na rachunki własne), na rachunki obce – 0 zł internetowy i mobilny, 5 zł bankowość telefoniczna i 8 zł Oddział.

0 zł przelew internetowy zewnętrzny, 5 zł przez bankowość telefoniczną, 7 zł w Oddziale lub placówce partnerskiej.

0 zł przelew za rachunki w ramach usługi Rachunki w Pakiecie* (usługa dostępna w Oddziale lub placówce partnerskiej Alior Banku). Pobierana jest natomiast opłata abonamentowa 8 zł za tę usługę, ale tylko wtedy, gdy brak jest wpływu na konto wynagrodzenia, stypendium lub renty/emerytury. 

od 3 do 5 zł przelew natychmiastowy internetowy w zależności od wysokości kwoty przelewu (maksymalna kwota przelewu 20 000 zł), 8 zł w Oddziale.

5 zł przelew europejski SEPA (przelew w EURO).

30 zł przelew zagraniczny przez elektroniczne kanały dostępu, 50 zł w Oddziale.

0 zł zlecenie stałe realizacja, utworzenie, modyfikacja, odwołanie 0 zł przez bankowość internetową i mobilną, 2 zł w Oddziale i Placówce partnerskiej.

0 zł polecenie zapłaty.

0 zł wpłata gotówki w Oddziale i placówce partnerskiej. Jeśli wpłata dotyczy rachunków opłacanych w ramach usługi Rachunki w Pakiecie* pobierana opłata abonamentowa – 0 zł jeśli na konto będzie wpływ wynagrodzenia, stypendium lub renty/emerytury lub 8 zł jeśli wpływu brak (jedna opłata niezależnie od ilości opłacanych rachunków w miesiącu).

0 zł wypłatę gotówki w kasie.

0 zł wyciąg elektroniczny, 5 zł papierowy wysyłany pocztą.

*W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, telewizję, Internet, prenumeratę, ubezpieczenia, czynsz, fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz wpłaty i przelewy do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zgodny z adresem zamieszkania Klienta. Wpłata w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata na Konto Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do odbiorcy wskazanego przez Klienta. Usługa dotyczy 3 pierwszych opłat w danym miesiącu/źródło Tabela opłat

u

Wybrane produkty do konta Rachunki w Pakiecie

PRODUKTY KREDYTOWE

Limit odnawialny w rachunku do kwoty 100 000 zł. Dostępny dla osób, które ukończyły 22 lata, posiadają rachunek w Alior Banku i osiągają dochody w Polsce.

 

Jak otworzyć konto Rachunki w Pakiecie

Składając wniosek przez Internet na stronie Alior BankuUmowę można podpisać przez kuriera, z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego lub w Oddziale.

Za pośrednictwem Infolinii 19 502.

W dowolnym oddziale Banku.

 

złóż wniosek o konto Rachunki w Pakiecie

Poleć Alior Bank za prowizję
W Alior Banku działa Program Rekomendacyjny, w którym polecać za wynagrodzenie można: konta osobiste, pożyczkę, kredyt hipoteczny, rachunek firmowy.
Dokumenty związane z kontem Rachunki w Pakiecie:

Tabela opłat i prowizji ⇒
Inne rachunki osobiste Alior Banku

Konto Internetowe (0 zł za konto, 0 zł za kartę debetową pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 100 zł).

Konto Wyższej Jakości z gwarancją niezmienności opłat przez 5 lat (0 zł za rachunek pod warunkiem zasilenia konto kwotą minimum 2 500 zł lub dokonania transakcji kartą debetową na co najmniej 700 zł, pozostałe opłaty 0 zł. Bez spełnionego warunku pobierana jest opłata za prowadzenie konta 12 zł.)

Konto Rozsądne ze zwrotem 1% za zakupy spożywcze. Bez opłat za prowadzenie konta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą pod warunkiem wpływu wynagrodzenia lub stypendium lub renty/emerytury.