Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Koszt kredytu. Co się na niego składa?

Bierzesz kredyt lub pożyczkę, podpisujesz umowę. Ale czy tę umowę najpierw czytasz? Czy jesteś świadomy wszystkich kosztów, które musisz przy okazji ponieść? Jeśli tak, ten artykuł może być tylko uzupełnieniem dla Ciebie, a jeśli nie, powinieneś się z nim zapoznać szczególnie, gdy jesteś jeszcze przed podpisaniem umowy.

Koszt kredytu, co o nim Wiesz?

Postaram przybliżyć Ci w tym artykule na co powinieneś zwracać uwagę przeglądając oferty kredytów i pożyczek czy podpisując umowę.

Zapewne nie raz każdy z nas widział reklamę banku bądź innej instytucji oferującej kredyt lub pożyczkę z nadzwyczaj niskim oprocentowaniem, 10%, 9%, a nawet 7%. Wydawałoby się, żal nie skorzystać.

Niestety, te 7% to jedynie jedna z pozycji kosztów naszego przyszłego zadłużenia.

Z jakim kosztami mamy do czynienia?

Oprocentowanie nominalne to pierwsza pozycja kosztów kredytu lub pożyczki, to ta znana z reklamy. Ta pozycja występuje przy każdym kredycie.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie charakterystyczne jest dla kredytów i pożyczek krótkoterminowych. Przy długoterminowych zaś banki ograniczają korzystanie z niej czasowo do kilku lat. Dlatego też przy kredytach i pożyczkach długoterminowych przeważa oprocentowanie zmienne.

Obecnie maksymalne oprocentowanie wynosi 12%. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego mówiącego, że maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć czterokrotności wysokości stopy lombardowej, a ta od 9 października 2014 roku wynosi 3%*.

Warto tez wiedzieć, że oprocentowanie składa się z dwóch składników: stopy procentowej ustalanej przez NBP, na którą nie mamy wpływu oraz marży banku, którą warto negocjować.

W przypadku zabezpieczenia hipoteką marża ta jest podwyższana do momentu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki (więcej przy opisie ubezpieczenia pomostowego).

W zależności od instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki mogą, ale nie muszą wystąpić dodatkowe koszty.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja za udzielenie kredytu, pożyczki.

Ubezpieczenie. Banki ostatnio chętnie uzależniają udzielenie kredytu od przystąpienia do ubezpieczenia przez kredytobiorcę. Dobrze więc dowiedzieć się, czy proponowane ubezpieczenie przez bank jest warunkiem udzielenia kredytu. Jeśli nie, warto dobrze przejrzeć warunki ubezpieczenia zanim się na nie zdecydujesz.

Ubezpieczeniem, które Cię niestety nie ominie w przypadku kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenie pomostowe to czasowe ubezpieczenie kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Pobierane jest zwykle w formie podwyższonej marży jako składnika oprocentowania i wynosi w zależności od banku około 1%. Koszt ubezpieczenia ponosi kredytobiorca, czyli Ty, zaś zabezpiecza ono bank niejako w ramach zadośćuczynienia za to, że korzystasz z pieniędzy udostępnionych przez bank, a on nie ma jeszcze pewnego zabezpieczenia. Okres ubezpieczenia pomostowego może być od kilku tygodni nawet do kilkunastu miesięcy w zależności od tempa pracy sądów, a ściślej mówiąc Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz pochodzenia nieruchomości (rynek pierwotny lub wtórny). Jeśli zabezpieczeniem jest nieruchomość dopiero budowana (rynek pierwotny) okres trwania ubezpieczenia pomostowego będzie dłuższy. Bank wówczas wypłaca pieniądze transzami, a ubezpieczenie pomostowe naliczane jest od wysokości wypłaconych transz.
Bank może również zażądać przeniesienia praw z polisy (cesja) ubezpieczenia nieruchomości.

Możemy mieć też do czynienia z ubezpieczeniami grupowymi (np. na życie, od utraty pracy, na wypadek trwałego inwalidztwa, na wypadek utraty pracy) zawieranymi przez bank na rzecz kredytobiorców. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji bank otrzyma pieniądze od ubezpieczyciela na spłatę kredytu.

Zapytaj, czy proponowane Ci ubezpieczenie jest warunkiem otrzymania kredytu czy pożyczki.

Możesz mieć też do czynienia z warunkiem założenia rachunku w banku, w którym chcesz wziąć kredyt.

Pamiętaj! Zawsze czytaj wszelkie umowy, regulaminy i warunki przed ich podpisaniem. Jeśli nie rozumiesz, pytaj!

 

Niestety, to nie wszystkie koszty kredytu.

Jeśli Twoim zabezpieczeniem będzie hipoteka licz się z kosztami, które musisz ponieść, by tym zabezpieczeniem była. Te koszty to:

  • Opłata notarialna za ustanowienie hipoteki.
  • Opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej.
  • Podatek od czynności cywilno-prawnej.

Dobra rada! Wszelkie dodatkowe koszty zapłać od razu. W przeciwnym wypadku zostaną one doliczone do kwoty Twojego zobowiązania i zostaną od tego naliczone odsetki.

 

Pamiętaj! Porównaj kilka ofert, zanim na którąś z nich się zdecydujesz.

Pomocnym przy porównywaniu ofert może okazać się wartość RRSO. To rzeczywista roczna stopa procentowa. Zawiera ona wszystkie koszt, które pożyczkobiorca musi ponieść, by otrzymać kredyt: odsetki, prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu. Do jej wyliczenia nie są brane pod uwagę dodatkowe koszty związane z hipoteką, bo te konsument musi ponieść niezależnie od banku.
Wartość RRSO przedstawiana jest w ujęciu procentowym w stosunku rocznym. Instytucje udzielające kredytów i pożyczek zobligowane są przez ustawodawcę do podawania w swoich ofertach wartości RRSO wraz z wyliczeniem tej wartości.

By porównanie ofert na podstawie RRSO miało sens, pod uwagę do wyliczenia należy przyjąć: tę samą wartość kredytu, taki sam okres kredytowania, takie samo oprocentowanie. Tylko wtedy porównanie ofert na podstawie RRSO ma sens.

Do samodzielnego wyliczenia RRSO warto posłużyć się kalkulatorem, wzór jest dość skomplikowany.
Jeśli jednak mamy z tym problem może warto skorzystać z pośrednika finansowego.

 

Nie podpisuj, jeżeli nie rozumiesz. A jeśli nie rozumiesz, zapytaj.  

 

Pamiętaj! Ty potrzebujesz pieniędzy, ale bank potrzebuje klienta.

Zanim więc zdecydujesz się na jakąkolwiek ofertę poświęć trochę czasu na ich przeanalizowanie.    

* Kodeks cywilny (art. 359 § 21); Uchwała Nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014r.
* Wymienione w artykule informacje, aktualne są na dzień wpisu.

 

* * * * * * * * * * * * *