Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Tag: koszty kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu. Co ze zwrotem kosztów? Rzecznik Finansów i Prezes UOKiK zajęli w tej sprawie stanowisko.

KREDYTY, NEWS
Kredytobiorcy, którym udało się spłacić wcześniej kredyt konsumencki skarżą się, że nie są im zwracane koszty, które ponieśli w związku z kredytem a które według nich im się należą. Do Rzecznika Finansowego (RF) w ciągu pół roku jego działalności wpłynęło około 500 skarg, w tym 100 dotyczyło nieodpowiedniego rozliczenia kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego przez kredytobiorcę. Koszty za faktyczny okres korzystania z kredytu „Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. 2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się o
Koszt kredytu. Co się na niego składa?

Koszt kredytu. Co się na niego składa?

KREDYTY, PORADNIKI
Bierzesz kredyt lub pożyczkę, podpisujesz umowę. Ale czy tę umowę najpierw czytasz? Czy jesteś świadomy wszystkich kosztów, które musisz przy okazji ponieść? Jeśli tak, ten artykuł może być tylko uzupełnieniem dla Ciebie, a jeśli nie, powinieneś się z nim zapoznać szczególnie, gdy jesteś jeszcze przed podpisaniem umowy. Koszt kredytu, co o nim Wiesz? Postaram przybliżyć Ci w tym artykule na co powinieneś zwracać uwagę przeglądając oferty kredytów i pożyczek czy podpisując umowę. Zapewne nie raz każdy z nas widział reklamę banku bądź innej instytucji oferującej kredyt lub pożyczkę z nadzwyczaj niskim oprocentowaniem, 10%, 9%, a nawet 7%. Wydawałoby się, żal nie skorzystać. Niestety, te 7% to jedynie jedna z pozycji kosztów naszego przyszłego zadłużenia. Z jakim kosztami mamy do czy