Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Zarabiaj na polecaniu kont bankowych. Po 50 zł dla Polecającego i Poleconego od Credit Agricole.

Credit Agricole dla swoich klientów oferuje Program Poleceń kont osobistych, w którym zyskuje zarówno ten, co konto poleci, jak i ten, kto konto z polecenia otworzy. Każdy po 50 zł. Osoba polecająca może zarobić w ten sposób do 500 zł. Warunkiem wypłaty premii jak zawsze w tego typu programach jest spełnienie warunków przez osobę, która otworzy konto z polecenia.

Polecanie kont bankowych w Credit Agricole – na czym polega?

Polecający – kto może nim być?

Polecać może osoba, która posiada dowolne konto osobiste w Credit Agricole. Nie ma ograniczeń czasowych, więc nawet jeśli ktoś nie ma jeszcze konta może je w każdej chwili otworzyć.

Zanim osoba ta zacznie polecać konta w Credit Agricole, wypełnia formularz przystąpienia do programu poleceń na stronie formularz.credit-agricole.pl/polecam. Podać musi imię i nazwisko, numer rachunku bankowego w Credit Agricole oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego, na które zostanie wysłany indywidualny Kod Polecenia. Kod ten przekazuje osobie, której konto poleca, a ta przy składaniu wniosku musi ten kod polecenia podać.

Kod Polecenia: unikalny ciąg znaków, który Bank przekazuje Polecającemu, aby ten mógł przekazywać go Poleconym.

Polecać może też osoba, która jeszcze nie posiada konta w tym banku. Może je otworzyć i tego samego dnia  przystąpić do programu. Jednak polecić konto może najwcześniej następnego dnia.

NIE może polecać osoba, która w przeszłości uczestniczyła w programie poleceń, ale została z niego wykluczona ze względu na naruszenie regulaminów.

Polecony – kto może nim być?

Polecony, to osoba, która otworzy konto z polecenia. Może nią być ten, kto na rok przed zawarciem umowy konta z polecenia NIE posiadał konta osobistego w Credit Agricole.

Zarówno Polecający jak i Polecony muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Zgody te nie mogą zostać odwołane w czasie uczestniczenia w programie poleceń.

Co? Ile? Za ile?

Polecony ma do wyboru 4 konta osobiste: 1Konto, Konto Prostooszczędzające, Konto Prostooszczędzające Plus i Konto Prostooszczędzające Premium.

Osoba, która otworzy konto otrzyma 50 zł netto.

Osoba, która konto poleci również otrzyma 50 zł netto. Bank jednak narzuca pewne ograniczenia. Wprawdzie osoba Polecająca może polecić konto dowolnej liczbie osób, ale premię otrzyma za maksymalnie 10 poleconych kont, czyli łącznie może zarobić 500 zł.

Gdyby Polecony wpadł na pomysł i złożył kilka wniosków o konto z różnymi Kodami Poleceń, to bank i tak wypłaci tylko jedną premię. Uwzględni tylko ten wniosek, który jako pierwszy stanowił będzie podstawę do otwarcia konta. Podobnie jest w przypadku konta wspólnego. Również należy się jedna premia.

Premia dla obydwu stron zostanie wypłacona do końca następnego miesiąca po miesiącu spełnienia warunków przez Poleconego (warunki pełnione w czerwcu, premia wypłacona do końca lipca).

Jakie warunki muszą zostać spełnione do wypłaty premii?

Aby otrzymać premię za polecenie innej osobie konta w banku, musi to być skuteczne polecenie. Nie wystarczy samo otwarcie konta, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki.

Po pierwsze konto musi zostać otwarte w ciągu 30 dni od złożenia wniosku z kodem polecenia. Przy zawieraniu umowy konta klient zawiera również umowę o bankowość elektroniczną (dostęp do rachunku przez Internet i telefon). Po za tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W czasie uczestnictwa w programie poleceń (do momentu wypłaty premii) nie można tych zgód wycofać. Do dnia wypłaty premii konta obydwu stron (Polecającego i Poleconego) muszą pozostać aktywne. Nie można odstąpić od umowy konta, ani jej wypowiedzieć do tego czasu.

Po drugie przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe osoba, która otworzy konto (Polecona) jeden z dwóch warunków:

Zapewni wpływ na kwotę:

minimum 500 zł jeśli otworzy 1Konto albo

minimum 1 500 zł jeśli otworzy inne konto

lub zostaną zaksięgowane transakcje bezgotówkowe główną kartą debetową na kwotę minimum 300 zł.

Wpływ: suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych Kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Polecony jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika. /źródło Regulamin promocji

Program poleceń obowiązuje od 1 marca i będzie obowiązywać do odwołania. O zakończeniu programu osoby, które do niego przystąpią zostaną powiadomione najpóźniej 30 dni wcześniej SMS-em. Zakończenie programu nie wpłynie oczywiście na prawa nabyte uczestników i jeśli ktoś spełni warunki nawet po zakończeniu programu, premię otrzyma.

Jak zyskać dodatkowe 200 zł?

W Credit Agricole trwa promocja, a właściwie 2 promocje, w których za przeniesienie konta z innego banku można otrzymać premię 100 zł (promocja do odwołania) [KLIK] lub 200 zł (promocja aktywna do 31 marca 2017r.) [KLIK]. W promocjach tych oprócz przeniesienia konta, przez 3 kolejne miesiące należy zapewnić wpływ wynagrodzenia. Przy premii 100 zł – po minimum 1 500 zł w każdym z tych 3 miesięcy, a przy premii 200 zł – po minimum 3 000 zł w każdym z  miesięcy.

Można więc upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Otworzyć konto z polecenia pamiętając, by konto otwierane było jednocześnie kontem przenoszonym z innego banku.

źródło zdjęcia tytułowego Credit Agricole

Dokumenty związane z wpisem:

Regulamin programu poleceń ⇒

Info od autora

Opisując każdą promocję opieram się na dokumentach odnoszących się do danej promocji. Niemniej jednak jestem człowiekiem, który popełnia błędy. Dlatego jeśli zauważysz nieścisłość lub błąd, Daj proszę znać w komentarzu lub napisz na adres info@bankowo.info. 

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z programu poleceń, będę wdzięczna za udostępnienie tego wpisu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *