poniedziałek, 15 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Credit Agricole podał datę zakończenia promocji „Przenieś konto”

O promocji banku Credit Agricole, w której za przeniesienia konta z innego banku można otrzymać 100zł premii pisałam na początku sierpnia [KLIK]. Nieznana była jednak data zakończenia promocji. Wiadomo było tylko, że taka informacja może pojawić się w każdym czasie na stronie banku, na miesiąc przed planowanym zakończeniem promocji. I właśnie taka informacja się pojawiła. Bank wydał komunikat, iż z dniem 31 października 2016r. zostaje odwołana promocja Przenieś konto.

Przenieś konto II edycja

A że życie nie lubi próżni, od 1 listopada 2016r. rozpocznie się II edycja tej promocji. W regulaminie pojawiają się dwa dodatkowe zapisy, w tym jeden wytłuszczonym drukiem. Obydwa traktują o tym, kiedy premia nie zostanie wypłacona. A nie zostanie wypłacona jeśli:

Klient nie spełni warunków promocji (to wydaje się oczywiste, ale takiego zapisu nie było w regulaminie I edycji, która aktywna będzie jeszcze do końca października).

Jeśli w dniu wypłaty premii klient nie będzie posiadaczem karty debetowej wydanej do tego konta. W obecnej edycji nie ma o tym mowy, więc z karty debetowej można zrezygnować zaraz po jej otrzymaniu.

Bez zmian natomiast pozostaje kwestia tego, kto może wziąć udział w tej promocji. Przypominam tylko, że jest ona dostępna wyłącznie stacjonarnie, w placówkach banku.

§ 4
Uczestnictwo w Ofercie
1. Z Oferty może skorzystać Klient , który spełni łącznie poniższe warunki:
1) zawrze umowę Konta, złoży wniosek o wydanie Karty oraz zawrze jednocześnie umowę Bankowości Elektronicznej CA24 (umowę o dostęp do Konta za pośrednictwem serwisu internetowego CA 24 lub telefonicznego CA24, pod warunkiem nadania przez Posiadacza Konta hasła do danego serwisu i wyboru wyciągu z Konta w formie elektronicznej,
2) złoży Wniosek z Pełnomocnictwem [inf. od redakcji dla Credit Agricole na przeniesienie konta z innego banku] zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3) zapewni stałe wpływy na Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4) nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku.
5) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz poda w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektroniczne (e-mail).
2. Z Oferty może skorzystać także Klient, który będąc Posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy konta wspólnego, prowadzonego w Pakiecie Depozytowym złoży dyspozycję zmiany pakietu tego konta na jeden ze wskazanych w § 2 ust. 3 [inf. od redakcji 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM] oraz spełni pozostałe warunki wskazane w niniejszym paragrafie.
3. Z Oferty nie może skorzystać Klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia Konta była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólne go prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

3 razy po 1 500 zł na konto Share on X

Bez zmian pozostaje też warunek zasilania konta przez co najmniej kolejne 3 miesiące kwotą wynagrodzenia nie niższą nić 1500zł. Przy czym pierwszy wpływ na konto ma nastąpić do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta. Przykład: konto otwarte w listopadzie, pierwszy wpływ powinien być do końca grudnia.

Premia tylko na aktywne konto i tylko dla wybranych banków

W regulaminie Credit Agricole zastrzega, że premię wypłaci pod warunkiem nie tylko spełnienia warunków przez klienta, ale też posiadania do dnia wypłaty premii aktywnego konta i karty debetowej wydanej do tego konta. Poza tym bank, w którym obecnie jest prowadzony rachunek musi być wymieniony na liście banków w załączniku regulaminu na stronie 5 [KLIK]. Bank ten musi też zaakceptować pełnomocnictwo wystawione przez klienta dla Credit Agricole uprawniające do przeniesienia konta.

Premię w wysokości 100 zł bank przeleje na nowo otwarte konto najpóźniej do końca kolejnego m-ca po miesiącu, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *