Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

100 zł dla polecającego i 50 zł dla osoby poleconej od BZ WBK

W Banku Zachodnim WBK za polecenie konta osobistego, konta firmowego lub karty kredytowej można “zarobić” w gotówce 100 zł. Wystarczy polecić jeden z wymienionych produktów banku innej osobie. Jeśli osoba ta skorzysta z polecenia my otrzymamy premię w wysokości 100 zł, a osoba, która z naszego polecenia skorzystała – 50 zł.

Obecna edycja (trzecia) programu Polecaj Bank jest aktywna do 31 grudnia 2017 roku.

[wpis z cyklu Polecanie produktów bankowych ⇒]

Osoba polecająca, a osoba polecona

Osoba polecająca, to ta, która posiada konto osobiste wraz z dostępem do bankowości elektronicznej BZWBK24. To osoba, która przekaże osobie poleconej Kod Polecającego wygenerowany w bankowości internetowej. Aby uzyskać kod musi wcześniej zaakceptować regulamin programu polecającego i zgodzić się na marketing banku. Do programu Polecaj Bank można przystąpić w bankowości internetowej po zalogowaniu się na swoje konto.

Nie ma przeciwwskazań, aby dopiero stać się teraz posiadaczem konta w tym banku, np. Konta Godnego Polecenia lub Konto 1│2│3.

Osobą polecającą może być tylko osoba fizyczna.

Osoba polecająca – osoba fizyczna, ma dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24.

Osoba polecona – osoba fizyczna nie ma konta osobistego/karty kredytowej albo osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie posiadająca konta firmowego w BZ WBK.

Osoba polecona natomiast, to osoba, która skorzysta z otrzymanego Kodu Polecenia i otworzy rachunek bankowy (osobisty lub firmowy) albo skorzysta z oferty jednej z kart kredytowych w BZ WBK. Podobnie jak osoba polecająca, tak i osoba polecona musi wyrazić zgody marketingowe. Również do czasu wypłaty premii musi posiadać produkt (konto osobiste lub firmowe lub kartę kredytową), z którego skorzystała w ramach programu Polecaj Bank. Dodatkowo musi też zgodzić się na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej w zakresie informacji, że jest klientem Banku. Chodzi tu o to, aby bank mógł udostępnić informację osobie polecającej, że dana osoba skorzystała z polecenia.

Osobą poleconą może być osoba fizyczna, która nie posiada w BZ WBK  konta osobistego lub karty kredytowej. Również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która w tym banku nie posiada konta firmowego.

Zasady polecania rachunków i karty kredytowej

Podobnie jak inne programy polecające.

Ten, kto chce polecić konto, po przystąpieniu do programu poleceń pobiera Kod Polecający i przekazuje je osobie, która może być zainteresowana kontem osobistym, kontem firmowym albo kartą kredytową z oferty Banku Zachodniego WBK.

Następnie osoba, która chce skorzystać z oferty banku podaje otrzymany Kod Polecający przy składaniu wniosku o konto lub przy wypełnianiu formularza kontaktowego jeśli chce być posiadaczem karty kredytowej.

Później wystarczy spełnić po 2 warunki.

W przypadku konta (osobistego lub firmowego) do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku* należy:

. podpisać umowę rachunku za pośrednictwem kuriera lub przelewu weryfikacyjnego oraz

. dokonać płatności kartą debetową lub Blikiem na łączną kwotę minimum 200 złotych, przy czym transakcje te muszą być też w tym samym miesiącu zaksięgowane.

* Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, warunki należy spełnić do końca czerwca.

 

W przypadku karty kredytowej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową* należy:

. dokonać płatności kartą kredytową na łączną kwotę co najmniej 200 złotych, przy czym transakcje te muszą być też w tym samym miesiącu zaksięgowane.

* W przypadku karty kredytowej najpierw wysyłany jest formularz kontaktowy i na numer telefonu w nim podany oddzwania konsultant z banku. Umowa jest zawierana w trakcje rozmowy telefonicznej.  Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, warunki należy spełnić do końca czerwca.

Wypłata nagród

Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, tzn. jeśli polecający przekaże kod poleconemu, a ten zawrze z bankiem umowę o dany produkt i spełni warunek płatności oraz obydwie strony wyrażą zgodę na marketing banku, ten pierwszy otrzyma 100 zł, a drugi 50 zł.

100 zł dla osoby polecającej zostanie wypłacone na rachunek bankowy, a 50 zł dla osoby poleconej w zależności od wybranego produktu. Na rachunek bankowy, jeśli wybranym produktem jest rachunek osobisty lub firmowy albo na rachunek karty kredytowej, jeżeli produktem tym jest karta kredytowa.

Obydwie nagrody zostaną wpłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba polecająca spełniła warunki. Jeżeli więc  np. umowa o kartę kredytową została podpisana w maju, płatności kartą dokonane i zaksięgowane w czerwcu, premia zostanie wypłacona do końca lipca.

źródło informacji BZ WBK
zdjęcie strona promocji i smartmockups

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *