Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Nie jesteś zadowolony z konta bankowego? Zamknij je.

Być może brałeś ostatnio udział w promocji bankowej a być może najzwyczajniej nie jesteś zadowolony ze swojego konta bo podwyższył opłaty, a być może nie jesteś zadowolony z obsługi? Tak czy inaczej jeśli podejmiesz decyzję o zamknięciu konta to polecam Ci dzisiejszy wpis i dwa poprzednie traktujące na ten temat:

O co powinieneś zadbać zamykając konto, jakie mogą Cię czekać procedury i czy to coś Cię może kosztować?

oraz

Jak to wygląda w sześciu bankach: Alior Banku, Banku Millenium, Banku PeKaO S.A., BZ WBK, Credit Agricole i Euro Banku

Dziś kolejne sześć banków …

 

Getin bank

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W placówce Getin Banku

2. Listownie na adres:

Getin Noble Bank S.A

Centrum Operacji Bankowych

Przegródka Pocztowa 1

54-160 Wrocław 59

Do pobrania

Wypowiedzenie

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie konta

Okres wypowiedzenia

Jeśli jest to rachunek Getin Up nie można go zamknąć wcześniej niż 24 miesiące od zawarcia umowy jeśli nie chcemy zwracać wypłaconej premii.

standardowy okres wypowiedzenia 30 dni

Pozostałe informacje

W przypadku braku dyspozycji co do pozostawionych środków na koncie będą one po zamknięciu konta nieoprocentowanym depozytem bankowym

 

Idea Bank

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W placówce Idea Bank-u

2. Listownie na adres centrali banku:

Centrala Idea Bank S.A.

Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

z dopiskiem Departament Operacji.

 

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

Zwrot kart płatniczych, o ile zostały wydane, w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy bank kartę zastrzeże.

W przypadku braku dyspozycji co do pozostawionych środków na koncie bank po zamknięciu konta przeksięguje je na wewnętrzne nieoprocentowane konto.

Aby rachunek został zamknięty w czasie okresu wypowiedzenia należy uregulować wobec banku wszelkie zobowiązania.

 

ING Bank Śląski

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W oddziale banku lub korespondencyjnie na adres oddziału banku ING.

Wypowiedzenie wraz z uwierzytelnionym notarialnie wzorem podpisu, nawet jeśli rachunek był otwierany online. “W wypowiedzeniu umowy powinny się znaleźć następujące dane właściciela konta: dane posiadacza rachunku (imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, PESEL (obywatel Rzeczpospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer oraz datę ważności dokumentu pozwalającego na identyfikację mocodawcy, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy, datę i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, nazwisko rodowe matki, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), numer rachunku, który chcemy wypowiedzieć.”

 

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

W trybie natychmiastowym zgodnie z informacją zawartą w regulaminie kont.

Pozostałe informacje

W przypadku braku dyspozycji co do środków pozostawionych na koncie bank księguje je na nieoprocentowanym rachunku technicznym.

Jeżeli do rachunku była wydana karta musi ona zostać zwrócona do banku lub trwale zniszczona przez użytkownika.

mBank

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W placówce mBank-u.

2.Samodzielnie w nowym serwisie transakcyjnym wybierając następujące zakładki: Pasaż/Market/Usługi/Dyspozycje/Złóż wniosek/ Rachunki/Wypowiedzenie i zamknięcie rachunku osobistego/firmowego.

3. Kontaktując się z bankiem przez serwis telefoniczny mLinii pod numerem: 801 300 800 lub +48 42 6 300 800. Potrzebny będzie identyfikator klienta i telekod.

4. Przez kontakt audio lub wideo z Ekspertem online. Potrzebny będzie identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego.

5.Korespondencyjnie przesyłając wypowiedzenie umowy na adres:

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Na wypowiedzeniu należy podać: imię i nazwisko, PESEL, podpis posiadacza rachunku zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez bank, numer rachunku na który mają zostać przelane środki po upłynięciu okresu wypowiedzenia, tryb wypowiedzenia (miesięczny, natychmiastowy, skrócony).

Do pobrania

Wypowiedzenie

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

mBank przygotował odpowiedzi na pytania związane z zamknięciem rachunku na tej stronie.

W przypadku braku dyspozycji co do środków pozostawionych na rachunku stają się one nieoprocentowanym depozytem.

Jeżeli posiadamy karty wydane do rachunku zostaną one zastrzeżone przez bank nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia. Należy je zwrócić do banku a w przypadku braku zwrotu użytkownik karty odpowiada za wszelkie dyspozycje związane z kartą po rozwiązaniu umowy.

W przypadku posiadania karty kredytowej, której operacje są rozliczane w ramach wypowiadanego rachunku bankowego może zostać utworzone nowy rachunek tej karty kredytowej.

Meritum Bank

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W placówce Meritum Bank-u

2. Listownie na adres centrali banku:

Meritum Bank ICB S.A.

Piastowska 7

80-332 Gdańsk.

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Wypowiedzenie

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

W przypadku braku dyspozycji co do pozostawionych środków na koncie bank po zamknięciu konta przeksięgowuje je na nieoprocentowany rachunek banku.

Rozwiązanie Umowy skutkuje rozwiązaniem wszystkich Umów rachunków zawartych w ramach Umowy.

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sposób wypowiedzenia umowy

1. W oddziale Raiffeisen

2. Korespondencyjnie na adres

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ligocka 103

bud 1A, 40-568 Katowice

3. Telefonicznie, pod numerami 801 180 801 lub 22 549 99 99, od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 18:00;

Do pobrania

Wypowiedzenie

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

Okres wypowiedzenia umowy biegnie od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Rozwiązanie umowy rachunku płatniczego oznacza równoczesne rozwiązanie umowy lokaty terminowej, chyba że posiadacz lokaty terminowej ma możliwość zmiany numeru rachunku rozliczeniowego lokaty terminowej na inny rachunek płatniczy w Raiffeisen Banku.

Jeśli posiadamy jakieś zobowiązania wobec banku należy je spłacić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.

Kartę jeśli była wydana należy zwrócić do banku.

W przypadku dokonania transakcji kartą lub naklejką zbliżeniową w okresie obowiązywania umowy a rozliczonych już po jej zakończeniu jesteśmy zobowiązani uregulować to zobowiązanie.

* zdjęcie pochodzi z freedigitalphotos.net

* dane podane w artykule są aktualne na dzień 27.03.2015r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *