sobota, 20 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Zamykam konto w sześciu bankach.

W poprzednim wpisie opisałam ogólne procedury związane z zamykaniem kont bankowych.

Obiecałam również, że napiszę jak to jest w poszczególnych bankach.

Na początek jednak kilka wspólnych informacji:

Jeżeli wysyłamy dokument wypowiedzenia pocztą, postarajmy się by zostawić sobie kopię tego dokumentu chociażby robiąc mu zdjęcie. Nie zapomnijmy też wysłać wypowiedzenia co najmniej listem poleconym, mamy wtedy potwierdzenie nadania.

Z rzadka który bank informuje jakie dane powinny znaleźć się na wypowiedzeniu dlatego dla bezpieczeństwa i szybszego załatwienia sprawy lepiej podać więcej informacji niż mniej. I tak na wypowiedzeniu powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres jaki widnieje w dokumentach bankowych (podawaliśmy go przy okazji otwierania tego rachunku);
 • seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu nas identyfikującego jeśli takowy był podawany przy otwieraniu konta;
 • PESEL;
 • numer rachunku, który chcemy zamknąć;
 • numer rachunku, na który mają zostać przelane środki, które pozostaną na koncie po zamknięciu rachunku (najlepiej samemu zrobić to wcześniej);
 • cofnięcie wszystkich udzielonych przez nas zgód na wykorzystanie przez bank naszych danych osobowych.

Należy też pamiętać by dokument Wypowiedzenia podpisać własnoręcznie podpisem zgodnym z podpisem przechowywanym przez bank. Są banki, np. ING Bank Śląski i Bank Zachodni WBK, które wymagają dodatkowo podpisu poświadczonego przez notariusza.

Nie zapomnijmy też dołączyć kopii dokumentu tożsamości. Moja rada – jeśli gdziekolwiek przekazuję kopię mojego dowodu osobistego zawsze ją przekreślam.

Jeżeli umowę zamierzamy wypowiedzieć w oddziale banku nie zapomnijmy zabrać ze sobą dowodu tożsamości.

Umowę o rachunek bankowy możemy wypowiedzieć też w momencie zmiany regulaminu nie wyrażając na niego zgody. W takim przypadku rozwiązanie rachunku następuje w dniu wprowadzenia zmian o ile w odpowiednim czasie powiadomimy o tym nasz bank.

Warto też skopiować historię dokonanych operacji na koncie o czym pisałam w poprzednim artykule.

Niezależnie od naszej decyzji banki będą starały się namówić nas do pozostania nadal ich klientami na co powinniśmy być odporni, no chyba że zostaną nam zaproponowane satysfakcjonujące nas warunki.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące rozwiązywania rachunków bankowych w poszczególnych bankach. Dziś omówię sześć banków i w następnym wpisie również sześć. A będą to w kolejności:

Banki:

 1. Alior Bank
 2. Bank Millenium
 3. Bank PeKaO S.A.
 4. BZ WBK
 5. Credit Agricole
 6. Euro Bank
 7. Getin Bank
 8. Idea Bank
 9. ING Bank Śląski
 10. mBank
 11. Meritum Bank
 12. Raiffeisen Bank


 

Alior Bank

Sposób wypowiedzenia umowy

 1. W placówce Alior Bank-u
 2. Listownie na adres centrali banku:

Alior Bank S.A.

ul. Domaniewska 52

02-672 Warszawa

 

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Wypowiedzenie

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

W przypadku braku dyspozycji co do pozostawionych środków na koncie bank po zamknięciu konta przeksięgowuje je na nieoprocentowany rachunek. Wypowiadając umowę rachunku saldo rachunku powinno wynosić 0 zł. W przypadku niespełnienia tych warunków rachunek nie zostanie zamknięty.

Kartę płatnicza można zastrzec samodzielnie korzystając z systemu bankowości internetowej. Kartę należy zniszczyć bądź zwrócić do jednego z oddziałów banku.

 

Bank Millenium

Sposób wypowiedzenia umowy

 1. Jeśli posiadamy dostęp do serwisu transakcyjnego online wniosek o zamknięcie rachunku można złożyć przez Internet wybierając kolejno w systemie Millenet Konta/Wnioski/Zamykanie konta.
 2. Pocztą na adres Centrali:

Bank Millenium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa

W wypowiedzeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego. Należy tez wskazać powód rezygnacji i numer rachunku, z którego chcemy zrezygnować.

 1. W dowolnej placówce Banku Millenium

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Opłaty

Brak opłat za rezygnacje z rachunku

Okres wypowiedzenia

30 dni

Pozostałe informacje

Należy zniszczyć karty płatnicze wydane do konta w sposób uniemożliwiający z nich korzystanie.

Jeśli posiadamy kartę kredytową i chcemy nadal z niej korzystać jej obsługa będzie realizowana poprzez rachunek karty.

W przypadku braku dyspozycji co do środków pozostających na rachunku zostaną one przeniesione na wewnętrzny nieoprocentowany rachunek.

Jeśli na rachunku zostaną niespłacone zobowiązania wobec banku staną się one zobowiązaniami przeterminowanymi.

 

Bank PeKaO S.A.

Sposób wypowiedzenia umowy

1.  W placówce PeKaO S.A.

2. Listownie na adres swojego banku

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

Miesięczny

Pozostałe informacje

W przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu, pozostałe do spłaty zadłużenie jest wymagalne. W takim przypadku Bank nalicza odsetki od następnego dnia po dniu rozwiązania umowy.

W przypadku dodatniego salda niezadysponowanego przez posiadacza rachunku pieniądze stają się nieoprocentowanym depozytem.

W przypadku posiadania kart jesteśmy zobowiązani do ich zniszczenia.

 *** Zobacz jakie opłaty mogą Cię zaskoczyć.***

BZ WBK

Sposób wypowiedzenia umowy

 1. W placówce BZ WBK podpisując stosowne formularze.
 2. Bank bierze pod uwagę, również inną formę pisemną wypowiedzenia pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane do zamknięcia rachunku. W takiej sytuacji podpis na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem złożonym w banku i być poświadczony przez notariusza.

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Opłaty

Brak opłat za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

28 dni

Pozostałe informacje

Jeśli były wydane karty do konta należy je zwrócić do banku.

Brak dyspozycji co do środków pozostawionych a rachunku bankowym powoduje przeksięgowanie ich nieoprocentowany odrębny rachunek.


Credit Agricole

Sposób wypowiedzenia umowy

 1. W placówce Credit Agricole
 2. Listownie na adres:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Do pobrania

Regulamin

Tabela opłat i prowizji

Opłaty

Brak opłaty za zamknięcie rachunku

Okres wypowiedzenia

miesięczny

Pozostałe informacje

zwrot kart płatniczych i tokena, o ile zostały mu wydane

 

EURO BANK

Sposób wypowiedzenia umowy

 1. W oddziale Euro Banku
 • Korespondencyjnie na adres Centrali Banku
 • Euro Bank S.A.

  ul. Św. Mikołaja 7

  50-126 Wrocław

  1. Posiadając konto osobiste w pakiecie internetowym można je zamknąć korzystając z serwisu eurobank online. Dyspozycję taką potwierdza się aktualnym wskazaniem tokena.

  Do pobrania

  Regulamin

  Tabela opłat i prowizji

  Opłaty

  Jeśli rachunek zostanie zamknięty w ciągu 90 dni od jego otwarcia zostanie pobrana opłata w wysokości 5 zł.

  Okres wypowiedzenia

  28 dni

  Pozostałe informacje

  Warunkiem zamknięcia konta jest brak powiązania z nim aktywnych produktów kredytowych.

  Najpóźniej do dnia rozwiązania umowy należy wskazać sposób zadysponowania środkami pozostałymi na koncie.

  Jeśli na rachunku występuje niedozwolone zadłużenie lub zaległe opłaty należy dokonać spłaty całości zadłużenia.

  Rozwiązanie umowy skutkuje wypowiedzeniem umowy o limit oraz zamknięciem wszystkich powiązanych z rachunkiem innych rachunków i lokat.

  • dane zawarte w artykule są aktualne na dzień 26.03.2015r.
  • źródło zdjęcia freedigitalphotos.net

  <

  p style=”text-align: center;”>Być może czyta to osoba, która miała już jakieś doświadczenia i te pozytywne i te mniej przyjemne z bankami w zamykając konto bankowe? Zapraszam do dzielenia się opiniami.

  2 Comments

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *