Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

Zastrzeżenia prawne

Twórca strony bankowo.info dokłada wszelkich strań aby informacje podawane w serwisie bankowo.info były aktualne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować.

Informacje przedstawione na stronie bankowo.info nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjętych działań na podstawie prezentowanych informacji, czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko.

Na stronie bankowo.info mogą znajdować się bannery i linki przekierowujące czytelnika do innych witryn, są to linki afiliacyjne. Autor strony bankowo.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, produkty i usługi prezentowane na tych stronach.