sobota, 20 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Wpływ historii kredytowej na wniosek o kredyt

Historia kredytowa przechowywana jest przez BIK. Ma wpływ na scoring i wiarygodność klienta banku, który stara się o kredyt.

Czy warto budować pozytywną historię kredytową?

Pozytywna historia kredytowa nie wpływa znacząco na warunki umowy kredytowej przedstawionej przez bank. Nie podnosi też zdolności kredytowej. Może jednak zdecydować o tym, czy kredyt w ogóle zostanie przyznany.

Historia kredytowa, BIK i scoring: co to jest?

Historia kredytowa to informacje o kredytobiorcy, przechowywane przez Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Bank może się z nich dowiedzieć, jakie kredyty i pożyczki (w tym zakupy na raty, karty kredytowe) zaciągał w przeszłości klient, czy spłacał je terminowo i czy nie jest zadłużony. BIK przechowuje te dane przez 5 lat. Są one bardzo istotne przy tworzeniu tak zwanego scoringu, czyli oceny jakościowej klienta. Scoring to punktowa ewaluacja potencjalnego kredytobiorcy, do której, oprócz historii kredytowej, wliczany jest też między innymi wiek, wykształcenie czy staż pracy. Każdy bank ma swój własny system scoringowy, a jego szczegółowe zasady objęte są tajemnicą. Otrzymanie kredytu jest uzależnione od wysokiej oceny scoringowej – banki przyznają pieniądze wyłącznie po przekroczeniu przez klienta progu minimalnego.

Pozytywna, negatywna lub nieistniejąca – trzy typy historii kredytowej

Jeśli klient spłaca wszystkie swoje zobowiązania w terminie, jego historię kredytową można określić jako pozytywną. Dla banku jest to znak, że kredytobiorca jest wiarygodny i będzie mógł terminowo spłacać kolejną zaciągniętą pożyczkę. Z kolei negatywną historię kredytową mają osoby, u których odnotowano częste opóźnienia w spłatach lub nieuregulowane zobowiązania. Oprócz historii pozytywnej i negatywnej można jeszcze wyróżnić historię kredytową nieistniejącą – klient nigdy nie zaciągał pożyczek, nie posiadał kart kredytowych, konta debetowego ani nie kupował nic na raty. Niektórzy specjaliści podkreślają, że brak jakiejkolwiek historii kredytowej może być dla potencjalnego kredytobiorcy nawet bardziej niekorzystny niż historia negatywna. Złą historię kredytową można w każdej chwili poprawić poprzez uregulowanie zobowiązań. Z kolei brak historii to dla banku zagadka – zupełnie nie wiadomo, jakim typem klienta jest wnioskodawca i czego można się po nim spodziewać.

Pozytywna historia kredytowa może zdecydować o przyznaniu kredytu hipotecznego

Sumienne budowanie historii kredytowej może zadecydować o przyznaniu kredytu, ale raczej nie wpłynie korzystnie na zaoferowane przez bank warunki. W przypadku osób z niepewną historią kredytową, kredytodawca może żądać dodatkowych zabezpieczeń, podnieść marżę czy oprocentowanie. Jak pokazuje praktyka, instytucje bankowe rzadko korzystają jednak z tego prawa. Jeśli klient ma wysoką zdolność kredytową (wysokie dochody), mimo negatywnej historii kredytowej, może otrzymać kredyt na identycznych warunkach, jak osoba z nieskazitelną historią. Budowanie pozytywnej historii kredytowej jest jednak bardzo istotne dla osób, które znajdują się na granicy swojej zdolności kredytowej. W ich przypadku historia kredytowa może zadecydować o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu.

Materiał przygotowany na podstawie: https://www.open.pl/blog/ustawa-o-kredycie-hipotecznym.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *