sobota, 20 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Promocja Konto podwójnie zarabiające – bonus 300 zł + 3% jak na lokacie

Bonus 300 złotych i konto oprocentowane 3% do kwoty 3 000 złotych. Tyle można zyskać w najnowszej, już trzeciej z kolei odsłonie promocji mBanku Konto podwójnie zarabiające. Ta edycja trwa od 1 lutego do 19 kwietnia 2017 roku. Tak jak w poprzednich edycjach, aby odebrać bonus należy zasilać konto, płacić za zakupy kartą debetową i Blikiem oraz logować się aplikacji mobilnej. Również tak jak w poprzednich edycjach, wysokość bonusu jaki otrzymamy zależy od tego, na jaką kwotę w danym miesiącu wykonamy transakcje kartą i Blikiem. Nie zmieniła się też maksymalna wysokość bonusu jaki możemy otrzymać. To 50 zł w miesiącu, 300 zł przez pół roku.

Nowy/Nie nowy klient

Co do zasady promocja jest skierowana do nowych klientów banku. Jednak zgodnie z regulaminem, przez nowego klienta …

 … rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który po dniu 1 stycznia 2015 roku nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź rachunek oszczędnościowy o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 2017 lub w dniu złożenia wniosku o prowadzenie rachunku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź rachunek oszczędnościowy o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 2017.

Warunki wypłaty bonusu

Zanim przejdziemy do bonusów, warto wiedzieć za co je otrzymamy. Trzeba spełnić kilka nieskomplikowanych warunków. Mianowicie:

Należy wydać kartą debetową i/lub Blikiem na kwotę minimum 250 złotych w miesiącu. Do 15 dnia następnego miesiąca transakcje te nie mogą być anulowane (zwrot towaru). Nie będą wliczane do kwoty 250 zł.

Na konto musi wpłynąć jednorazowo co najmniej 1 000 złotych w danym miesiącu. Wpływ ten nie może pochodzić z rachunku, którego posiadaczem jest osoba biorąca udział w tej promocji.

Przynajmniej jeden raz w miesiącu należy zalogować się do aplikacji mobilnej.

 

Przejdź na stronę banku ⇒
Karta debetowa i BLIK

Jednym z warunków są transakcje karta debetową i Blikiem na co najmniej 250 złotych. Jeżeli jednak wydamy tylko 250 złotych, bonus nasz będzie w wysokości 5 złotych. Wysokość bonusu zależy bowiem od kwoty jaką wydamy kartą i/lub Blikiem. Bonus wynosi 2% od wydanej kwoty. Łatwo wyliczyć, że aby zyskać maksymalny bonus 50 złotych trzeba wydać nie mniej niż 2 500 złotych.

Bonusem możemy cieszyć się przez pół roku. Będzie on wypłacany przez 6 kolejnych miesięcy. Pierwszym miesiącem, w którym nastąpi wypłata będzie drugi miesiąc następujący po miesiącu, w którym podpiszemy umowę. Przykład. Umowa podpisana w lutym – warunki spełnione w marcu – pierwszy bonus wypłacony do końca kwietnia.

Odsetki na rachunku bankowym

Oprócz bonusu za płatności kartą debetową w tej promocji można zyskać oprocentowanie środków zgromadzonych na otwartym w promocji rachunku bankowym w wysokości 3%. Niestety, tylko dla średniego salda do 3 000 złotych. Odsetki bank będzie wypłacał przez 7 miesięcy, przy czym pierwszym miesiącem będzie miesiąc podpisania umowy. Za ten miesiąc odsetki będą naliczona za ilość dni licząc od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca.

eKonto Standard czy eKonto Plus?

Mamy do wyboru 2 rachunki bankowe. To, z której wersji eKonta skorzystamy zależy od naszych potrzeb. Będzie rzutować na późniejsze koszty jakie będziemy ponosić za rachunek.

W tabeli wybrane opłaty z Tabeli opłat i prowizji 

/Przypominam, szczególnie dla obecnych klientów o zmianie niektórych prowizji [KLIK]/

operacja eKonto Standard eKonto Plus
prowadzenie konta 0 zł 5 zł
warunek zwalniający z opłaty X w poprzednim miesiącu wpływ minimum 1 000 zł
obsługa karty debetowej 4 zł 4 zł
warunek zwalniający z opłaty minimum 5 transakcji minimum 5 transakcji
przelew internetowy, w tym ZUS i US 0 zł 0 zł
przelew w placówce 8 zł 0 zł
przelew do ZUS i US w placówce 10 zł 10 zł
przelew ekspresowy internet/placówka 5 zł / 10 zł 5 zł / 10 zł
przelew europejski SEPA (EUR) 5 zł 5 zł
wypłata w bankomatach mBanku, Euronet, Planet Cash i BZ WBK 0 zł (wypłata powyżej 100 zł) / 1,30 zł (wypłata poniżej 100 zł) 0 zł (wypłata powyżej 100 zł) / 1,30 zł (wypłata poniżej 100 zł)
wypłata w pozostałych bankomatach w kraju dla klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów 0 zł (wypłata powyżej 100 zł) / 1,30 zł (wypłata poniżej 100 zł) X
wypłata w pozostałych bankomatach w kraju dla klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów 7 zł 0 zł (wypłata powyżej 100 zł) / 1,30 zł (wypłata poniżej 100 zł)
usługa Wypłaty ze wszystkich bankomatów 5 zł X
wypłata w bankomatach za granicą 10 zł 0 zł
polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie) 0 zł 0 zł
polecenie zapłaty (miesięczna opłata za korzystanie z polecenie zapłaty) 2 zł 0 zł
zlecenie stałe 0 zł 0 zł
transakcje BLIK 0 zł 0 zł
wpłata/wypłata gotówki w placówce 9 zł 0 zł
sprawdzenie salda w bankomacie 5 zł 5 zł

opracowanie własne 

Przejdź na stronę banku ⇒

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *