sobota, 20 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Program Systematycznego Inwestowania -nowy produkt inwestycyjny w Eurobanku.

Eurobank w tym miesiącu (15 września 2016r.) wprowadził do swojej oferty nowy produkt inwestycyjny  – Program Systematycznego Inwestowania „Mam Plan: Inwestuję”.

Aby do programu przystąpić należy najpierw w dowolnej placówce banku podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz złożyć zlecenie otwarcia rejestru uczestnictwa w programie systematycznego inwestowania. W ciągu 30 dni od dnia otwarcia Rejestru dokonać pierwszej wpłaty. Osoby, które nie mają rachunku bankowego – również umowę rachunku.

Nie jest określony okres uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania, jednak w ramach programu klient zobowiązuje się do systematycznych wpłat comiesięcznych przez okres pierwszych 36 miesięcy. W przypadku wycofania środków w ciągu pierwszych 3 lat, klient poniesie koszt umorzenia jednostek:

3% wartości umarzanych jednostek w pierwszym rok.

2% wartości umarzanych jednostek w drugim roku.

1% wartości umarzanych jednostek w trzecim roku.

Po tym okresie opłata za umorzenie jednostek nie będzie pobierana.

Minimalna miesięczna wpłata to 50zł, rocznie jest to minimum 600zł.  Brak spełnionego warunku rocznej sumy wpłat 600zł łącznie na wszystkie fundusze w ramach Programu bądź częściowe umorzenie jednostek nabytych w ramach Programu powoduje ponowne rozpoczęcie rocznego okresu w ramach Okresu Inwestowania.

Za nabycie jednostek subfunduszy ani też za zmianę jednostek pomiędzy subfunduszami nie jest pobierana opłata. Należy jednak wziąć pod uwagę koszt utrzymania rachunku bankowego – to informacja istotna dla osób, które w Eurobanku jeszcze nie posiadają konta bankowego a byłyby zainteresowane programem systematycznego inwestowania. Dopłaty comiesięczne do programu inwestycyjnego realizowane są bowiem z rachunku bankowego w Eurobanku.

Pobierana jest natomiast opłata za zarządzanie Amundi Parasolowy FIO w ramach programu systematycznego inwestowania „Mam plan: Inwestuję” [KLIK]

Klient może inwestować w jednostki 7 subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego FIO:

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek
Amundi Akcyjny
Amundi Zrównoważony
Amundi Globalnych Perspektyw
Amundi Stabilnego Wzrostu
Amundi Obligacji
Amundi Płynnościowy

źródło informacji Eurobank

 

1 Comment

  • Zawsze to jakaś alternatywa dla lokat bankowych, które ostatnio nie zachęcają do zostawiania tam swoich oszczędności. Czy są jakieś informacje na temat potencjalnego zysku który można wypracować przez taki program?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *