poniedziałek, 15 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Czy można odstąpić od umowy kredytu bankowego?

Kto po podpisaniu z bankiem umowy o kredyt stwierdził, że postąpił zbyt pochopnie i że była to zła decyzja ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Po odstąpieniu od umowy bank zwraca nam wszystkie opłaty, a jedynym naszym kosztem są odsetki za okres korzystania z kredytu.

Czym jest odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy nie jest tożsame z wypowiedzeniem umowy czy rozwiązaniem umowy. Wypowiedzieć i rozwiązać umowę można w każdym momencie jej trwania. W zależności jednak od zapisów w umowie może się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami, np. karą umowną.

Odstąpienie umowy, to czynność, która nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych (za wyjątkiem kredytu wiązanego, o którym za chwilę). To tak, jakby umowa nie została nigdy podpisana. Sama procedura odstąpienie jest prosta. Możliwość odstąpienia od umowy umożliwia Ustawa o kredycie konsumenckim, a ten zgodnie z ustawą może być udzielony w maksymalnej wysokości 255 550 zł.

Kiedy można odstąpić od umowy kredytu?

Im szybciej, tym lepiej, ale nie później niż 14 dni od podpisania umowy. Przy czym te 14 dni jest narzucone bankom przez ustawę, co nie znaczy, że bank nie może wydłużyć tego terminu. Taki zapis na pewno znajduje się w umowie kredytowej. Przy odstąpieniu od umowy kredytu nie musimy podawać przyczyny naszej decyzji.

Jak odstąpić od umowy kredytowej?

W wymaganym terminie 14 dni (lub jeśli bank wydłuży ten termin, to w tym terminie) należy złożyć w banku Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przy czym, co ważne, nie musi to być nasza osobista wizyta w banku. Odstąpienie można wysłać pocztą, najlepiej listem polecony. Mamy wtedy potwierdzenie nadania, gdyby z jakiś powodów bank nie otrzymał oświadczenia. Dla pewności można też śledzić drogę naszego listu na stronie emonitoring.poczta-polska.pl. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą, liczy się data nadania, a nie data dostarczenia listu z odstąpieniem do banku.

Dla ułatwienia, bank zobowiązany jest do dołączenia do umowy wzoru Odstąpienia od umowy.

Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy kredytu nie wiąże się dla nas z ponoszeniem przez nas kosztów. Bank zwróci nam pobrane opłaty, nie musi jedynie zwracać kosztów przez nas poniesionych na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych.

My ze swej strony będziemy musieli jednak zapłacić odsetki za okres, w którym faktycznie korzystaliśmy z kredytu, czyli od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Na zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami mamy 30 dni od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Umowa kredytowa, a usługa dodatkowa

Z usługa dodatkową mamy do czynienia, gdy podpisując umowę kredytową skorzystaliśmy też z opcji ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem od tej usługi dodatkowej, w tym przykładzie ubezpieczenia.

Kredyt wiązany – konsekwencje

Inaczej sprawa odstąpienia od umowy wygląda przy kredycie wiązanym. Występuje on wtedy, gdy np. dokonujemy w sklepie zakupu na raty. W przypadku takiego kredytu umowa sprzedaży pozostaje w mocy. Oznacza to, że sklep może, ale nie musi przyjmować zakupionego przez nas na raty towaru. Może za to żądać od nas zapłaty za ten towar. Dlatego ważne jest, by przed podpisaniem takiej umowy sprawdzić jakie są konsekwencje Odstąpienia od umowy.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *