sobota, 20 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Najlepsze konta oszczędnościowe marzec 2017 rok.

Jak nie na lokacie, to na jakie konto oszczędnościowe można wpłacać pieniądze w tym miesiącu. Podobnie jak przy lokatach, najwięcej zmian zaszło na kontach oszczędnościowych Idea Banku. Wszystkie konta zaliczyły spadek. Jedno ze względu na zbyt niskie oprocentowanie (w rankingu najniższe oprocentowanie, to 2%) wypadło z rankingu.

 

Najlepsze konta oszczędnościowe marzec 2017

Konta oszczędnościowe zakładane do ROR-u

Konta oszczędnościowe bez konieczności otwierania ROR-u

Konta oszczędnościowe dla beneficjentów 500+

Uwaga! W rankingu pod uwagę brane są konta oszczędnościowe, których minimalne oprocentowanie wynosi 2% w skali roku

 

Konto oszczędnościowe otwierane do ROR-u

Idea Bank obniżył oprocentowanie nie tylko dla swoich lokat bankowych, ale też jak widać dla kont oszczędnościowych. Z rankingu wypadło konto Saver. W lutym było oprocentowane 2,50% dla środków do 10 000 zł. Obecnie jest to 1,90%.

Trzy inne konta oszczędnościowe tego banku również straciły. Zośka i Zośka PRO spadły z 2,50% na 2,25%, zaś Zyskowne z 2,80% na 2,20^. Przy czym warunki naliczania takiego oprocentowania pozostały bez zmian (szczegóły w tabeli).

 

 

Zestawienie najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych. Dla porównania odsetki wyliczane dla kwoty 10 000 zł. 

BANK KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE % Kwota odsetek po 1 m-cu
  Konto Oszczędnościowe
Promocyjne oprocentowanie 3,50% przez 6 m-cy do kwoty 10 000 zł pod warunkiem dokonania kartą debetową transakcji na kwotę co najmniej 300 zł ♦
♦ koszt przelewu – pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejny 5 zł
3,5% 23,24 zł
 Strona główna Banku Millennium Konto oszczędnościowe Profit
Promocyjne oprocentowanie 2,50% obowiązuje przez 92 dni do kwoty 100 000 zł, powyżej tej kwoty 1,70%.
Oferta dla nowych środków ♦
♦ koszt przelewu – pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejny 7,50 zł

2,5% 16,60 zł
eurobank Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk
Promocyjne oprocentowanie 2,50% przez 3 m-ce do kwoty 30 000 zł, 2% powyżej 30 000 zł. Dzienna kapitalizacja odsetek ♦
Oprocentowanie dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek oszczędnościowy w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ROR-u. Dla pozostałych klientów niższe odsetki. 
♦ Klient może otworzyć tylko 1 takie konto. ♦ koszt przelewu internetowego – pierwszy 0 zł, kolejne 5 zł na rachunek w banku i 7 zł poza eurobankiem.
2,5% 16,60 zł
  Lion’s Excellence
Oprocentowanie 2,40% pod warunkiem, że w poprzednim zostały dokonane płatności kartą płatniczą (debetową lub kredytową) na kwotę łączną minimum 3 000 zł lub ROR został zasilony kwotą co najmniej 12 000 zł przelewem z innego banku. ♦
♦ koszt przelewu – pierwszy na rachunki prowadzone w banku 0 zł, kolejne i przelewy pozostałe 5 zł.
2,4% 15,93 zł
 NestBank Nest Oszczędności
Oprocentowanie 2,25% do kwoty 50 000 zł, powyżej tej kwoty 2% przez 3 miesiące (od dnia otwarcia do końca miesiąca, w który konto zostało otwarte i przez kolejne 2 pełne miesiące). ♦ nowy klient, może posiadać tylko 1 takie konto ♦ 
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 5 zł
2,25% 14,94 zł
Idea Bank Konto Zośka PRO
Oprocentowanie 2,25% naliczane jest dla środków o wartości do 10 razy większej niż saldo dostępne na Koncie Idealnym (ROR), dla środków powyżej 10-cio krotności oprocentowanie 1%
♦ koszt przelewu – pierwszy na rachunki prowadzone w banku 0 zł, kolejne i przelewy pozostałe 5 zł.
2,25% 14,94 zł
 Idea Bank Konto Zośka
Oprocentowanie 2,25% naliczane jest pod warunkiem utrzymywania na koncie co najmniej kwoty równej średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca i przekazywania z konta osobistego (Konto Idealne) minimum 10% średniego miesięcznego salda z miesiąca poprzedniego. Na końcu miesiąca na koncie oszczędnościowym Zośka powinno znajdować się 110% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. ♦ wymagany ROR ♦
♦ koszt przelewu – pierwszy na rachunki prowadzone w banku 0 zł, kolejne 5 zł.
2,25% 14,94 zł
Znalezione obrazy dla zapytania getin bank logo Konto Oszczędnościowe Na dobry początek [Od 10.03.2017-oferta promocyjna. Więcej …]
Oferta dla nowych i obecnych klientów. Oprocentowanie promocyjne dla środków do 100 000 zł:
Nowy klient 2,2% 2,5% jeśli z kontem oszczędnościowym otworzy konto osobiste lub 2% jeśli otworzy samo konto oszczędnościowe (nowy klient – kto nie miał żadnego produktu w banku od 01.09.2014 do 31.01.2017).
Obecny klient 2% 2,2% jeśli z kontem oszczędnościowym otworzy konto osobiste lub 1,60% jeśli otworzy samo konto oszczędnościowe (kto nie miał konta oszczędnościowego w banku od 01.09.2014 do 31.01.2017).
Oferta specjalna „Na dobry początek” trwa do 9 marca 2017r.. Warunkiem otrzymywania promocyjnego %-wania jest wyrażenie zgody na wyciąg elektroniczny, bankowość elektroniczną i na zgody marketingowe. ♦ oferta dostępna również dla osób otwierających tylko konto osobiste (tabela następna).
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 9 zł
2,2%
2,5%
14,61 zł 
Idea Bank Konto Zyskowne
Oprocentowanie 2,2% do kwoty 10 000 zł pod warunkiem zasilania Konta Idealnego (ROR-u) na kwotę minimum 1 000 zł i dokonywania transakcji kartą debetową na kwotę co najmniej 100 zł miesięcznie. ♦ Dla kwot wyższych niż 10 000 zł oprocentowanie jest niższe (1,50 – 1,85%).
♦ koszt przelewu – pierwszy na rachunki prowadzone w banku 0 zł, kolejne i przelewy pozostałe 5 zł.
2,2%  14,61 zł
  Konto Wymarzony Cel
Oprocentowanie 2% składa się z oprocentowania podstawowego równego stawce referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) i bonusu 0,5% za to, że w poprzednim miesiącu na konto zostanie wpłacone przynajmniej 1 zł (jeden złotych) i nic z konta nie zostanie wypłacone. ♦ Oferta dla nowych i obecnych klientów.
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 20 zł.
2% 13,28 zł 
 Toyota Bank Konto Oszczędnościowe
Oprocentowanie 2% naliczane dla kwoty powyżej 50 000 zł. Dla niższych kwot, niższe oprocentowanie (0,40% do 4 999,99 zł; 0,40% od 5 000 do 19 999,99 zł; 1,10% od 20 000 do 49 999,99 zł). Odsetki naliczane są oddzielnie wg oprocentowania dla kwot w danym przedziale.
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł
2% 13,28 zł
Odsetki liczone dla kwoty 10 000 zł z uwzględnieniem podatku. Do wyliczeń przyjęto: m-c 30 dni, rok 366 dni  .
Konto oszczędnościowe bez ROR-u

 

Podobnie jak przy rachunkach oszczędnościowych otwieranych do ROR-u, wyższe oprocentowanie obowiązuje tylko przez określony czas.

Konto oszczędnościowe Getin Banku dostępna jest też w ofercie z rachunkiem osobistym i jest wtedy wyżej oprocentowane (tabela poprzednia).

Zestawienie najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych niewymagających posiadania rachunku osobistego. Dla porównania odsetki wyliczane dla kwoty 10 000 zł. 

BANK  KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE % Kwota odsetek po 1 m-cu
Deutsche Bank
Polska
Konto oszczędnościowe Plus
Promocyjne oprocentowanie 2,25% przez 4 m-ce do kwoty 100 000 zł. Dla salda powyżej 100 000 zł i po 4 m-cach 1,05%
Konto może zostać otwarte w oddziale lub przez Teleserwis. Oferta dla nowych klientów/nowych środków. Klient może posiadać tylko 1 takie konto.
♦ koszt przelewu – pierwszy w miesiącu na rachunek w banku 0 zł, kolejne i pozostałe 10 zł.
2,55% 16,93 zł 
Konto oszczędnościowe
Oprocentowanie 2,30% do kwoty 150 000 zł dla nowych środków (obowiązuje do 25.04.2017r.). ♦ dzień bazowy 31.01.2017r.
Konto występuje w 3 wariantach: Indywidualne, Wspólne i Junior.
1,70% (oprocentowanie promocyjne) dla pozostałych środków dla salda co najmniej 150 000 zł, 1,50% oprocentowanie standardowe.♦ koszt przelewu 0 zł
2,3% 15,27 zł 
Znalezione obrazy dla zapytania getin bank logo Konto Oszczędnościowe Na dobry początek [Od 10.03.2017-oferta promocyjna. Więcej …]
Oferta dla nowych i obecnych klientów. Oprocentowanie promocyjne dla środków do 100 000 zł:
Nowy klient 2% 2,1% (kto nie miał żadnego produktu w banku od 01.09.2014 do 31.01.2017).
Obecny klient 1,6% 1(kto nie miał konta oszczędnościowego w banku od 01.09.2014 do 31.01.2017).
Oferta specjalna „Na dobry początek” trwa do 9 marca 2017r.. Warunkiem otrzymywania promocyjnego %-wania jest wyrażenie zgody na wyciąg elektroniczny, bankowość elektroniczną i na zgody marketingowe. ♦ oferta dostępna również dla osób otwierających konto osobiste i konto oszczędnościowe (tabela poprzednia).
koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 9 zł
2%
2,1%
13,28 zł 
  Konto Oszczędnościowe
[oferta dla nowych klientów] Oferta specjalna „Bonus na start”. Oprocentowanie 2% do kwoty 100 000 zł przez 4 miesiące od otwarcia konta. Powyżej tej kwoty i po okresie promocyjnym 0,70%.
[oferta dla obecnych klientów] Oprocentowanie 2% dla nowych środków (oszczędności zgromadzonych powyżej salda początkowego na dzień 01.12.2016r.) i 0,70% dla pozostałych środków.
Oferta obowiązuje do 30 marca 2017r. ♦
♦ koszt przelewu – pierwszy przelew 0 zł, kolejne 0 zł na konto posiadacza w ING, 6 zł na konto posiadacza w innym banku jeśli posiada też konto w ING lub 10 zł jeśli nie posiada konta w ING.
2% 13,28 zł
Alior Bank Konto Oszczędnościowe
Oprocentowanie 2% przez 3 miesiąca od otwarcia. Konto należy otworzyć w ciągu 30 dni od otwarcia kartoteki klienta. ♦ nowy klient  ♦ do rachunku można posiadać kartę debetową (wydanie karty 10 zł + opłata miesięczna 3 zł).
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł
2% 13,28 zł 
Odsetki liczone dla kwoty 10 000zł z uwzględnieniem podatku. Do wyliczeń przyjęto: m-c 30 dni, rok 366 dni

Konto oszczędnościowe dla beneficjentów 500 plus

 

Dla osób korzystający z programu 500 plus polecam dwa konta oszczędnościowe. Obydwa wymagają posiadania rachunku osobistego.

Zestawienie najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych. Dla porównania odsetki wyliczane dla kwoty 10 000 zł. 

 BANK KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE % Kwota odsetek po 1 m-cu
Alior Bank Konto Oszczędnościowe
Oprocentowanie 2,50% do 6 000 zł przez 12 miesiąca od otwarcia. Powyżej tej kwoty i po okresie promocyjnym oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBID1M z 10 dnia m-ca (zmiana oprocentowania 11 dnia każdego m-ca). Klient może otworzyć jeden taki rachunek oszczędnościowy. Oferta przeznaczona jest dla klientów, którzy za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Banku złożyli wniosek o świadczenia 500 + lub na ich ROR wpłynęło świadczenie z programu 500+. ♦ wymagany ROR.
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł
2,5% 16,60 zł
Konto oszczędnościowe EKOprofit
Promocyjne oprocentowanie 3% do kwoty 50 000 zł pod warunkiem zasilania ROR świadczeniem 500 plus, zasilania konta oszczędnościowego z ROR na kwotę min. 500 zł, posiadania aktywnej karty debetowej  i brak wypłat z konta oszczędnościowego w danym kwartale, za który wypłacany jest bonus (wypłata najbliższego bonusu 31.03)
2,75% dla niekorzystających z 500 plus pod warunkiem zasilania ROR-u kwotą min. 1 000 zł miesięcznie, zasilania konta oszczędnościowego na min. 500 zł, posiadania aktywnej karty debetowej i brak wypłat z konta oszczędnościowego w danym kwartale. ♦ wymagany ROR.
♦ koszt przelewu – 1 w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł
3% 19,92 zł
Odsetki liczone dla kwoty 10 000zł z uwzględnieniem podatku. Do wyliczeń przyjęto: m-c 30 dni, rok 366 dni

oprac.własne na podstawie informacji udostępnionych na stronach bankowych

 

 

Polecicie inne rachunki oszczędnościowe?

Pozostałe rankingi marcowe:

Ranking lokat bankowych >>

Ranking rachunków bankowych >>

Ranking rachunków firmowych >>

Ranking lokat 3 miesięcznych >>

Ranking lokat 12 miesięcznych >>

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 Comment

  • Ja z swojej strony mogę polecić konto oszczędnościowe w Banku Millenium:) Mam takie od kilku lat i jestem bardzo zadowolony 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *