poniedziałek, 15 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

Nowe Konto Optymalne z premią 300 złotych w promocji Konto z Money Back

W ofercie banku BGŻ BNP Paribas zaszły pewne zmiany. W dniu dzisiejszym (22.05.2017r.) zniknęły dwa rachunki osobiste, a w ich miesiąc pojawiły się nowe. Wydaje się, że pod względem podstawowych opłat zmiana jest na korzyść. Poza tym na obydwu kontach można zyskać do 300 zł premii moneyback.

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2017 roku.

Konto z Money Back

To nazwa tej promocji. Zyskać w niej można do 300 zł łącznej premii. Miesięcznie do 25 złotych. Bank zwracać będzie 2% od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową przez 12 miesięcy od otwarcia konta.

Wziąć w niej może osoba, która nie posiada (nie jest współposiadaczem) rachunku bankowego w BGŻ BNP Paribas lub nie była nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. To dużo mniej niż w poprzednich akcjach promocyjnych tego banku, gdzie klientem nie można było być przez ostatnie 3 lata.

Jeśli ten warunek jest spełniony wystarczy wypełnić wniosek internetowy (umowa do podpisu dostarczana jest przez kuriera) lub udać się osobiście do banku. Umowa zostanie zawarta o rachunek bankowy wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Kto chce otrzymywać moneyback musi jeszcze wyrazić zgody marketingowe, które zawsze można cofnąć po zakończeniu zwrotów moneyback.

Przejdź na stronę promocji ⇒

Zwrot 2% na rachunek bankowy

Nagrodą w tej akcji promocyjnej jest częściowy zwrot na rachunek liczony od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, tzw. moneyback. Nie każda jest transakcja jest brana pod uwagę przy wyliczaniu zwrotu.

Po pierwsze nie jest to transakcja zwrócona – jeśli kupiona rzecz opłacona kartą debetową zostanie zwrócona do sklepu, a pieniądze za nią zwrócone za pośrednictwem tej karty debetowej.

Po drugie nie będą brane pod uwagę te transakcje, które zostaną wykonane w cyklu rozliczeniowym (równy jest on miesiącowi kalendarzowemu), w którym zostanie rozwiązana umowa albo zastrzeżona zostanie karta debetowa.

Po trzecie nie w każdym punkcie dokonana płatność zostanie wzięta pod uwagę przy wyliczaniu moneyback. Punkt ten oznaczony posiada jeden z poniższych kodów MCC [Kod Kategorii Akceptanta (Merchant Category Code) czterocyfrowy numer zdefiniowany przez organizację płatniczą, nadawany przedsiębiorcy akceptującemu płatności kartą płatniczą.]

7995 – określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne.

8999 – określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska).

4111 – określający m.in. usługi transportowe.

6012 – określający instytucje finansowe.

6211 – określający brokerów ubezpieczeniowych.

6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych.

4829 – określający internetowe przekazy pieniężne.

4900 – określający płatność rachunków


Konto Optymalne i Konto Maksymalne

To owe dwa nowe konta w ofercie banku. W porównaniu do swoich poprzedników porównując dwie główne opłaty (prowadzenie konta i obsługę karty debetowej) wypadają na korzyść.

Dziś Konto Optymalne, poprzednio Konto Praktyczne. Dziś za darmo jest konto i karta debetowa. Wcześniej tylko posiadacze, którzy nie ukończyli 26 roku życia zwolnieni byli bezwarunkowo z obydwu opłat. Pozostali musieli zasilić konto na minimum 1 000 zł i dokonać transakcji kartą debetową na kwotę co najmniej 300 zł.

Konto Maksymalne, to można rzec dawniej Plan Aktywny, którego posiadacz nie płacił za obsługę karty debetowej. By jednak być zwolnionym z opłaty za konto musiał wykazać co najmniej 9 000 zł średniomiesięcznego salda, w przeciwnym razie płacił 25 zł. Nowe Konto Maksymalne jest bezwarunkowo obsługiwane za darmo, a do zwolnienia z opłaty za kartę debetową wystarczy dokonać transakcji na kwotę 300 zł w m-cu poprzedni. Pamiętając, że każdy zwrot transakcji pomniejsza wartość dokonanych transakcji kartą uprawniających do zwolnienia z opłaty.

Jak jest z innymi opłatami? Cóż, źle nie jest, ale proponuję zamiast zlecenia stałego i polecenia zapłaty samodzielnie ustawiać przelewy z datą przyszłą. Realizacja i zlecenie stałego i polecenia zapłaty jest wprawdzie darmowa, ale samo ich ustanowienie i dokonywane w nich zmiany kosztują po 25 złotych za operację.

Tabela. Porównanie najważniejszych opłat rachunków biorących udział w promocji Konto z Money Back.

opłata Konto Optymalne Konto Maksymalne
prowadzenie konta 0 zł 0 zł
obsługa karty debetowej 0 zł 0 zł* lub 12 zł
*pod warunkiem dokonania w poprzednim m-cu kalendarzowym transakcji na kwotę łączną min. 300 zł. Posiadacz do ukończenia 26 lat zwolniony jest z opłaty bez żadnych warunków.
przelew internetowy / w Oddziale 0 zł / 6 zł 0 zł / 6 zł
zlecenie stałe – realizacja 0 zł 0 zł
zlecenie stałe – ustanowienie i modyfikacja 25 zł 25 zł
wypłata z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash w kraju 0 zł 0 zł
wypłata z pozostałych bankomatów w kraju 5 zł 0 zł
wypłata z bankomatów Grupy BNP Paribas* i Global Alliance za granicą 0 zł 0 zł
wypłata z pozostałych bankomatów za granicą 10 zł 0 zł
*Grupa BNP Paribas i Global Alliance – lista bankomatów ⇒
usługa cash back (wypłata gotówki w kasie sklepu) 0,50 zł 0,50 zł
sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł
wpłata gotówki we wpłatomacie 0 zł 0 zł
wpłata gotówki w kasie 10 zł 0 zł* (10 zł)
*0 zł pierwsza wpłata w miesiącu, kolejna 10 zł
 wypłata gotówki w kasie 10 zł*  0 zł** (10 zł)
*Konto Optymalne i Konto Maksymalne – opłata nie będzie pobrana, jeśli brak jest bankomatu przy Oddziale banku.
**Konto Maksymalne – 0 zł pierwsza wypłata w miesiącu, kolejne 0 zł za wypłaty powyżej 1 000 zł.
dyspozycja na wypadek śmierci 25 zł 25 zł
 zbiorcza informacja z Centralnej informacji o rachunkach 50 zł  50 zł

źródło zdjęcia tytułowego strona promocji i smartmockup

Dokumenty związane z promocją:

Strona promocji ⇒

Regulamin promocji Konto z Money Back  ⇒

Tabela opłat i prowizji  ⇒

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *