Site icon Bankowo.info

Podwójna premia za aktywność na koncie w mBanku.

Przynajmniej jedno logowanie do aplikacji mobilnej, wpływ na konto tysiąca złotych i płatności kartą. To trzy warunki, które należy spełnić, by bank wypłacał co miesiąc 50zł i naliczał 3% odsetek od środków zgromadzonych na rachunku. Nie nazywałoby się to jednak promocją bankową, gdyby nie miało kilku kruczków 😉

Konto podwójnie zarabiające

Trwa obecnie druga edycja promocji dwóch kont osobistych mBanku: eKonta z taryfą Standard i eKonta z taryfą Plus. Można do niej przystąpić do 31 stycznia 2017 roku. Warunki w stosunku do I edycji pozostały takie same. Wysokość premii i oprocentowania środków na koncie również.

Podobnie też w tej edycji w promocji może wziąć udział tylko nowy klient. Przez nowego klienta bank rozumie osobę, która …

… po dniu 1 stycznia 2015 roku nie była stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź rachunek oszczędnościowy lub w dniu złożenia wniosku o prowadzenie rachunku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jej rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź rachunek oszczędnościowy.

Wniosek dla eKonta Standard ⇒

Wniosek dla eKonta Plus ⇒

Jedno w miesiącu logowanie do aplikacji mobilnej

To jeden z warunków, które należy spełnić, aby premia została wypłacana. Pozostałe, to:

  1. Dokonanie transakcji bezgotówkowej kartą debetową lub Blikiem na kwotę minimum 250zł.
  2. Nieanulowanie transakcji, inaczej niedokonanie zwrotu towaru, za który zapłaciliśmy kartą lub Blikiem do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu dokonania transakcji (Przykład: 10 listopada kupiłam książkę i zapłaciłam za nią kartą debetową. Nie mogę zwrócić tej książki do 15 grudnia).
  3. Zapewnienie na konto otwarte w tej promocji wpływu w kwocie co najmniej 1.000zł jednorazowo. Przy czym nie może to być wpływ z rachunku należącego do uczestnika tej promocji.
50zł przez 6 miesięcy

Łączna premia, jaką można zyskać, to 300zł. Nie otrzymamy jej jednak od razu, ale w ratach. Tak więc po spełnieniu powyższych warunków możemy przez 6 miesięcy mieć zasilane konto kwotą 50zł. Chociaż niekoniecznie będzie to 50zł. Wysokość premii zależy bowiem od tego, w jakiej wysokości będziemy dokonywać transakcji kartą debetową albo BlikiemPremia wypłacana przez bank równa jest 2%-owemu zwrotowi za dokonane płatności kartą lub Blikiem. Jeżeli więc miesięcznie wydamy kartą lub Blikiem tylko 250zł, czyli mimalnie wymaganą kwotę, to otrzymamy zaledwie 5zł premii. Jak łatwo policzyć – żeby zyskać 50zł musimy wydać nie 250zł, a 2.500zł.

3% odsetek

Oprócz wypracowanej od płatności kartą lub Blikiem premii, bank wypłaci 3% odsetek. W tym przypadku ograniczona jest kwota, od jakiej odsetki będą naliczane. Będzie to 3% odsetek od średniego salda zgromadzonego na rachunku bankowym do 3.000zł. Obowiązuje miesięczna kapitalizacja odsetek. Pozostałe środki na koncie nie są oprocentowane. Odsetki będą wypłacane są 7 miesięcy, z tym że pierwszym miesiącem, za który zostaną one naliczone będzie miesiąc, w którym umowa o rachunek bankowy została zawarta (proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca miesiąca).

eKonto w wersji standard czy plus?

Wersja standard jest darmowa bezwarunkowo. Wersja plus kosztuje 5zł albo 0zł jeśli w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty wpłynie na konto łącznie minimum 1.000zł. Karta debetowa w obydwu przypadkach obsługiwana jest za 4zł. Opłaty można uniknąć pod warunkiem wykonania co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych.

Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą jest darmowa przy wersji plus. W wersji standard tylko w bankomatach mBanku, sieci Planet Cash, Euronet i BZ WBK. W pozostałych bankomatach krajowych 3% min 5zł max 9zł, za granicą 3% min. 9zł. Można też wykupić usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” za 5zł miesięcznie i mieć wszystkie wypłaty z bankomatów krajowych i zagranicznych bez prowizji.

Przelewy internetowe, w tym do ZUS i US przy obydwu wersjach eKonta są za darmo. Również zlecenia stałe.

eKonta standard nie polecam osobom, które często wpłacają i wypłacają gotówkę w kasie. Każda wpłata i wypłata kosztuje 9zł. Przy wersji plus prowizja nie jest pobierana. Posiadacze obydwu kont zapłacą natomiast za sprawdzenie salda w bankomacie prowizję w wysokości 5zł.

* * * * * * * * * * * *

Exit mobile version