Pieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.

1Konto od Credit Agricole ponownie z premią. Tym razem do 250zł

Credit Agricole powraca z promocją konta dla młodszej klienteli (do 27 roku życia), 1Konta. Tym razem promowane premią będą przelewy mobilne (we wcześniejszych promocjach były to płatności kartą debetową i zasilanie konta oszczędnościowego).

50 zł na wejście

To już niemal tradycja banku – pierwsza premia 50 zł jednorazowo. Bank wypłaci ją za pierwszy wpływ na konto w łącznej kwocie co najmniej 500zł. Konto tą kwotą musi zostać zasilone nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym po przystąpieniu do tej promocji.

20 zł przez 10 miesięcy

Druga premia to łącznie 200zł. Bank będzie ją wypłacał przez 10 miesięcy kalendarzowych (po 20zł/miesiąc) licząc od dnia przystąpienia do promocji. Aby premię za dany miesiąc otrzymać należy zapewnić w tym miesiącu wpływ łączny co najmniej 500zł, mieć aktywną aplikację mobilną i wykonać za jej pośrednictwem minimum 3 przelewy na łączną kwotę minimum 10zł.

Przelewy te muszą być dokonane na co najmniej 2 rachunki bankowe, przy czym nie mogą to być rachunki w Credit Agricole (CA), których posiadaczem (lub współposiadaczem lub pełnomocnikiem) jest osoba, która bierze udział w tej promocji. Poza tym przelewy nie mogą dotyczyć spłaty rat kredytów bądź pożyczek zaciągniętych przez tę osobę w CA.

Premia jest wypłacana za miesiące, w których zostaną spełnione powyższe warunki. Oznacza to, że kwota 200zł jest kwotą maksymalną, jaką można w tej promocji zyskać. Każdy miesiąc bez spełnionych warunków oznacza o 20zł mniej premii.
W promocji zgodnie z regulaminem wziąć udział może osoba, która:

1. Zawrze umowę Konta.

2. Zawrze Umowę Bankowości Elektronicznej CA24;

3. Złoży wniosek o wydanie Karty;

4. Nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku;

5. Wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz poda w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail);

6. Potwierdzi przystąpienie do Promocji oraz zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptuje jego treść (formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

Nie może być to osoba, która

w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy konta wspólnego, prowadzonego w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Wypowiesz umowę? Zwrócisz premię

Bank zabezpiecza się w ten sposób przed “łowcami szybkich promocji”, którym wystarczyłoby szybkie 50zł za pierwszy wpływ. Przez kolejne 10 miesięcy bank bowiem wymaga więcej, a płaci mniej.

Punkt 1 w §7 Regulaminu brzmi:

W przypadku wypowiedzenia umowy Konta przez Uczestnika Promocji w okresie do 10 miesięcy od dnia otwarcia Konta Bank ma prawo obciążyć Uczestnika Promocji równowartością przekazanych Premii.
 

1 Konto bankowe z premią, a opłaty

Promocja promocją, ale jak przedstawiają się koszty prowadzenia rachunku bankowego, którego dotyczy promocja?

1Konto prowadzone jest do ukończenia przez posiadacza rachunku 27 roku życia. Po tym czasie konto zostanie automatycznie przekształcone w Konto PROSTOoszczędzające PLUS (prowadzenie 9,90zł albo wpływ miesięczny minimum 1500zł zwalniający z tej opłaty).

1Konto prowadzone jest bezwarunkowo za darmo. Nie trzeba więc zapewniać wpływu, by być zwolnionym z opłaty jak to jest w przypadku Konta PROSTOoszczędzającego PLUS.

Płatna może być natomiast obsługa karty debetowej. Opłata wynosi 2,90zł miesięcznie. Łatwo jest jednak znieść opłatę, wystarczy zapłacić kartą w poprzednim miesiącu na kwotę 1 zł (słownie jeden złotych).

Przelewy internetowe, w serwisie mobilnym (w promocji wymagane są 3 takie w m-cu) i automatyczne w serwisie telefonicznym są darmowe. Przelew telefoniczny zlecony przez konsultanta to koszt 5,90zł, a w placówce 8,90zł.

Zlecenia stałe (realizacja, modyfikacja, odwołanie) przez bankowość elektroniczną też są bezpłatne.

Darmowe wypłaty z bankomatu to wypłaty z bankomatów: Credit Agricole, BZ WBK24 i Euronet. Z pozostałych bankomatów krajowych za wypłatę zostanie pobrana prowizja 5zł, za granicą 5,50zł. Za 6zł miesięcznie stałej opłaty można wypłacać bez prowizji ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Kosztować za to, i to niemało, bo aż 5zł będzie sprawdzenie salda w bankomacie, czy sporządzenie mini wyciągu.

 

* * * * * * * * * * * * *

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *