poniedziałek, 15 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

FATCA w Polsce. Blokada rachunku po 1 grudnia 2016r.

1 grudnia 2016r. mija termin, gdy klienci indywidualni i firmowi powinni dostarczyć do instytucji finansowych, m.in. banków oświadczenia FATCA (amerykańska regulacja o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych). Jeżeli nie złożą oświadczenia w banku do końca listopada, banki zablokują im rachunki bankowe. Nie będzie można dokonywać operacji na koncie, np. wypłacić pieniędzy czy dokonać spłaty kredytu.

Obowiązek złożenia oświadczenia ciąży na klientach banków, kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

FATCA blokada rachunku

W przypadku FATCA mamy do czynienia z trzema grupami klientów:

1.Klienci, którzy będą zawierać umowy z instytucjami finansowymi od 1 grudnia 2016r. będą składać oświadczenie w trakcie zawierania umowy.

2.Klienci, którzy umowę zawarli w terminie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. muszą złożyć oświadczenie FATCA. Jeżeli oświadczenia nie złożą (termin mija 1 grudnia br.) instytucje finansowe, w tym banki, zablokują im dostęp do rachunków w ciągu 3 dni roboczych. Po złożeniu oświadczenia, również w ciągu 3 dni roboczych rachunki zostaną odblokowane.

3.Klienci, którzy zawarli umowy do 30 czerwca 2014r. Tu instytucje finansowe weryfikują statusu podatnika na podstawie posiadanych danych klienta. Mogą wystąpić do klienta o przedłożenie oświadczenia bądź dokumentów pozwalających potwierdzić czy klient ma powiązania ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak złożyć oświadczenie FATCA?

Informacje, w jaki sposób przedłożyć oświadczenie FATCA znajdują się na stronach poszczególnych instytucji finansowych. W zależności od danej instytucji oświadczenie można złożyć: telefonicznie, wypełniając oświadczenie w systemie transakcyjnym, przesyłając wypełnione oświadczenie zwykłą pocztą, złożenie oświadczenia osobiście.

Zawsze też, w przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z daną instytucją.
1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *