poniedziałek, 15 lipcaPieniądze leżą na ziemi, trzeba się tylko chcieć po nie schylić.
Shadow

3 korzyści z kontem osobistym w Orange Finanse.

Orange Finanse posiada w swojej ofercie rachunek bankowy Konto Osobiste,  z którym obecnie związane są 2 promocje. W jednej zyskać można 10 zł zwrotu przez 12 miesięcy, w drugiej otrzymujemy 2-letnią gwarancję niezmienności opłat i promocyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe.

Obydwie promocje trwają do 17 sierpnia 2017 roku.

Promocje w pigułce

Dobry Start, wiosna/lato 2017.
Bonus – gwarancja niezmienności opłat przez 24 miesiące + 3,5% na koncie oszczędnościowym.
Warunki do spełnienia – płatności bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł w miesiącu.

Super Bank dla klientów Orange, wiosna/lato 2017.
Bonus – po 10 zł przez 12 miesięcy.
Warunki do spełnienia – płatności bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł w miesiącu.

Dobry Start z Konto Orange

Zacznijmy od tego, kto może wziąć udział w tej promocji. Otóż może to być osoba, która od 2 października 2014 roku do momentu skorzystania z promocji nie posiadała konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR-u) w Orange Finanse.

Co należy zrobić, aby do promocji przystąpić? Wystarczy złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego i zawrzeć umowę  z Orange Finanse. Należy też upoważnić mBank (jako dostarczającego usługi bankowe do Orange) i Orange do przekazywania wzajemnie naszych danych osobowych w celach marketingowych. Należy też mieć telefon w Orange – być mobilnym klientem Orange lub klientem Orange na kartę. Można być nowym klientem i można też przenieść numer do Orange z innej sieci.

Mobilny Klient Orange – jest właścicielem Konta Abonenckiego, na którym ma co najmniej jedną aktywną mobilną usługę abonamentową w Orange (np. mobilna usługa głosowa lub internet mobilny). Definicja uwzględnia klientów oferty Zetafon, Minutofon, a wyłącza Klientów korzystających z oferty pod marką nju.mobile.
Klient Orange na kartę – osoba, która nie jest stroną pisemnej Umowy z Orange, korzystająca z usług przedpłaconych w ramach oferty Orange na kartę, która zawarła z Operatorem Umowę poprzez włączenie się do sieci i dokonała Rejestracji. Definicja wyłącza Klientów korzystających z oferty pod marką nju mobile.

Co można zyskać w promocji? Dwie rzeczy.

Po pierwsze gwarancję, że przez 24 miesiące nie zmienią się nam poniższe opłaty:

0 zł za prowadzenie konta osobistego.

0 zł za obsługę karty debetowej pod warunkiem, że zawnioskujemy o nią przy składaniu wniosku o konto osobiste.

0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów pod warunkiem, że o kartę debetową zawnioskujemy przy składaniu wniosku o ROR.

0 zł za przelewy internetowe.

Po drugie, można mieć promocyjnie oprocentowane środki na koncie oszczędnościowym otwartym do konta osobistego. Warunek jest taki, że to konto oszczędnościowe musimy otworzyć przy otwieraniu konta osobistego (ROR-u) albo w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia konta ROR. Jak to jednak jest zwyczajem przy promocyjnych ofertach, są pewne ograniczenia. Promocyjne oprocentowanie 3,5% obowiązywać będzie przez 6 miesięcy od dnia otwarcia konta oszczędnościowego i dotyczy kwoty do 10 000 zł. Powyżej tek kwoty i po okresie promocyjnym oprocentowanie wyniesie od 0,5% do 1% w zależności od wysokości środków na koncie (stan na dzień 08.06.017r.).

Warunkiem naliczenia 3,5% na koncie oszczędnościowym jest dokonanie w danym miesiącu płatności bezgotówkowych (w kraju lub za granicą) na kwotę minimum 300 zł.

Płatność bezgotówkowa – transakcja dokonana w punkcie usługowo-handlowym w kraju lub za granicą każdą z następujących kart wydanych w Orange Finanse: Karta Debetowa MasterCard, Karta Debetowa MasterCard Naklejka, Karta Kredytowa MasterCard, Karta Debetowa MasterCard NFC oraz za pomocą usługi BLIK. Transakcja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi zostać wykonana w danym miesiącu kalendarzowym, musi ona być również zaksięgowana w Banku. Płatnością bezgotówkową nie jest zapłata za towary lub usługi bez fizycznego okazania karty, tj. transakcja dokonana przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe, oraz płatności kartą w ramach usługi Płacę z Orange, z włączeniem transakcji typu Quasi Cash (transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę, np. gry losowe lub hazardowe) oraz przelewu realizowanego z karty kredytowej.


Super Bank z Konto Orange

Podobnie jak w wyżej opisywanej promocji, tak i w tej nie może wziąć udziału osoba, która posiadała rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w Orange Finanse od dnia 2 października 2014 roku do dnia przystąpienia do promocji.

Nagrodą w tej promocji jest comiesięczny zwrot w wysokości 10 zł na konto abonenta Orange (jeśli klient ma umowę z Orange) lub doładowanie telefonu (jeśli klient posiada telefon na kartę w Orange). Przy czym jeśli klient posiada obydwie wersje (umowę i telefon na kartę) zwrot nastąpi na numer podany we wniosku o otwarcie konta osobistego. Zwrot przysługiwał będzie przez 12 miesięcy.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dokonanie płatności bezgotówkowych na kwotę nie niższą niż 300 zł w danym miesiącu.

Płatność bezgotówkowa – transakcja dokonana w punkcie usługowo-handlowym w kraju lub za granicą każdą z następujących kart wydanych w Orange Finanse: Karta Debetowa MasterCard, Karta Debetowa MasterCard Naklejka, Karta Kredytowa MasterCard, Karta Debetowa MasterCard NFC oraz za pomocą usługi BLIK. Transakcja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi zostać wykonana w danym miesiącu kalendarzowym, musi ona być również zaksięgowana w Banku.
Płatnością bezgotówkową nie jest zapłata za towary lub usługi bez fizycznego okazania karty, tj. transakcja dokonana przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe, oraz płatności kartą w ramach usługi Płacę z Orange, z włączeniem transakcji typu Quasi Cash (transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę, np. gry losowe lub hazardowe) oraz przelewu realizowanego z karty kredytowej.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokumenty związane z opisanymi promocjami:

Regulamin promocji Dobry Start, wiosna/lato 2017 ⇒

Regulamin promocji Super Bank dla Klientów Orange, wiosna/lato 2017 ⇒

Tabela opłat i prowizji ⇒

* * * * * * * * * * * * * * * * *


1 Comment

  • Oliwka

    Wiem, że w Orange Finanse jest też jakaś Strefa Korzyści – dają podobno jakieś zniżki do sklepów i jest powiadomienie w aplikacji jak można z tego skorzystac ;p No i jeszcze są promocje związane z Android Pay 😉 Więc tych promocji jest troszkę więcej niż tylko 3 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *