5 banków, w których zarobisz za polecanie ich produktów.

Czy Jesteś zadowolony ze swojego banku? Czy Wiesz, że niektóre banki płacą za to, że polecisz innej osobie ich produkt?

Przygotowałam listę 5 banków, które obecnie oferują taką możliwość.

Polecanie produktów bankowych przez klientów

Cechy wspólne

Pomimo, że nazewnictwo tych usług jest różne (program polecający, program rekomendacyjny) to mają one pewne cechy wspólne:

Kod polecający. Jest to numer służący do zidentyfikowania (w tym przypadku przez bank) osoby, która produkt poleciła. Podanie kodu polecającego jest koniecznym warunkiem aby otrzymać wynagrodzenie za polecenie produktu.

Klient banku. Polecać produkt może tylko osoba, która jest klientem danego banku. Do udziału w programie polecającym trzeba się jednak zgłosić, najczęściej jest to możliwe w systemie bankowości elektronicznej, szybkie i bezproblemowe.

Nowy klient. Zupełnie inaczej rzecz ma się z osobą, której polecamy produkt. Banki przeprowadzają takie akcje, ponieważ chcą zdobyć nowych klientów i tylko takich jako osoby polecone akceptują.

Wynagrodzenie za skuteczne polecenie. To wydaje się najbardziej zniechęcająca cecha usługi polecania. Wynagrodzenie otrzymamy jeżeli osoba, której produkt bankowy polecimy skorzysta z niego (podpisze umowę) oraz spełni warunki określone w regulaminie programu polecającego. Dodatkowo bank rezerwuje sobie czas na sprawdzenie czy warunki te zostały spełnione. Oznacza to, że na wypłatę wynagrodzenia musimy cierpliwie poczekać.

 

  1. mBank

program Polecam Bank edycja 3/2015

Produkty do polecania – rachunki osobiste, rachunki firmowe lub produkty kredytowe (kredyt odnawialny, kredyt gotówkowy, karta kredytowa) powiązane z rachunkiem osobistym.

Polecać może – osoba, która posiada: dowolny rachunek eKonto i/lub dowolny rachunek mKonto i/lub rachunek izzyKonto z tym, że nie może polecać osoba, która posiada jedynie rachunek firmowy w mBanku. Wyłączone są również osoby będące klientami dawnego Multibanku.

Osoba polecona – nie posiada i nie posiadała żadnego rachunku osobistego w mBanku po 31 grudnia 2009 roku a w przypadku konta firmowego również rachunku firmowego.

Warunki konieczne do wypłaty wynagrodzenia – nowy klient:

. w przypadku rachunków bankowych oprócz konta musi zawnioskować o kartę debetową, którą w ciągu 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona transakcji bezgotówkowej (zapłaci kartą) w placówkach handlowych lub usługowych na łączną kwotę minimum 100 zł gdy w dniu otwarcia rachunku klient nie miał ukończonych 27 lat i 200 zł gdy klient miał ukończone 27 lat lub w przypadku rachunku firmowego.

. w przypadku kredytu gotówkowego lub odnawialnego nie może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania.

. w przypadku karty kredytowej w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy o rachunek bankowy musi przynajmniej raz zapłacić kartą na dowolną kwotę.

Osoba polecająca dodatkowo w miesiącu poprzedzającym wypłatę musi spełnić co najmniej jeden z warunków: zasilić swój rachunek osobisty z rachunku w innym banku, dokonać przelewu na rachunek w innym banku, wykonać dowolną transakcję kartę debetową lub kredytową.

Wysokość wynagrodzenia – izzyKonto 50 zł za każdego poleconego, pozostałe konta osobiste od 60 zł do 300 zł, za konto firmowe 130 zł, za produkt kredytowy 200 zł za osobę poleconą. Wynagrodzenie otrzymuje tylko osoba polecająca.

Kod polecający – ostatnich 10 cyfr naszego rachunku bankowego.

Termin zakończenia programu polecającego 31 grudzień 2015r. (3 edycja)

Pełny regulamin programu Polecam Bank edycja 3/2015 >>>

 

  1. PKO BP

program Mam PKO III edycja

Produkty do polecania – konta osobiste i konta firmowe.

Polecać może – osoba posiadająca konto lub pakiet PKO BP.

Osoba polecona – nie ma i nie posiadała żadnych z dostępnych kont w tym programie poleceń w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty rozpoczęcia edycji, w tym przypadku 21 września 2015r.

Warunki konieczne do wypłaty wynagrodzenia – nowy klient musi:

. w przypadku kont osobistych w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową o łącznej wartości minimum 200 zł oraz co najmniej jedną transakcję przy użyciu aplikacji IKO o łącznej wartości minimum 10 zł. Nie będą brane pod uwagę płatności wykonane przez Internet;

. w przypadku kont firmowych w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą o łącznej wartości minimum 200 zł w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem Internetu oraz co najmniej jednego przelewu do ZUS zleconego przez Internet lub mobilnie.

Wysokość wynagrodzenia – wynagrodzenie otrzymuje osoba polecająca i osoba polecona. Obowiązuje jedna stawka na wszystkie polecane produkty: dla osoby polecającej 50 zł a dla Nowego Klienta 100 zł.

!!! Dodatkowo bank przewidział 3 główne nagrody dla osób, z polecenia których zostanie otwartych najwięcej kont:

I miejsce 1 000 zł;

II miejsce 600 zł;

III miejsce 300 zł.

Kod polecający – numer naszego telefonu komórkowego.

Termin zakończenia obecna, III edycja programu trwać będzie do 19 grudnia 2015r.

Pełny regulamin programu poleceń Mam PKO III edycja >>>

Pełny regulamin programu poleceń (regulamin ogólny) >>>

 

  1. BZ WBK

Program Polecaj Bank

Produkty do polecania – konta osobiste.

Polecać może – osoba, która ma dostęp do bankowości elektronicznej banku BZWBK24.

Osoba polecona –brak jest w regulaminie informacji czy osoba taka mogła być wcześniej klientem banku.

Warunki konieczne do wypłaty wynagrodzenia – nowy klient do końca trwania promocji czyli do dnia 31 grudnia 2015r. musi dokonać płatności kartą na łączną kwotę minimum 200 zł, transakcje te muszą zostać do tego dnia zaksięgowane na koncie.

Wysokość wynagrodzenia –po 50 zł za osoby polecającej i poleconej. Do końca listopada 2015r. dodatkowo po 20 zł.

Kod polecający – generowany w bankowości elektronicznej. Strona dedykowana poleceniom Polecaj bank. Tylko za pośrednictwem tej strony można brać udział w programie poleceń.

Termin zakończenia 31.12.2015r.

Pełny regulamin programu Polecaj bank >>>

Pełny regulamin programu Polecaj bank dodatkowe 20 zł (oferta ważna do 30.11.2015r.) >>>

  1. Alior Bank

Program rekomendacyjny

Produkty do polecania – konta osobiste i firmowe, kredyt hipoteczny, konsolidacyjny i pożyczka gotówkowa.

Polecać może – osoba, która posiada w Alior Bank-u rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) prowadzony w polskiej walucie.

Osoba polecona – nigdy wcześniej nie mogła mieć produktu, który chcemy jej polecić, poza tym przy rekomendacji konta osobistego nie może być klientem T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank dostarcza tam swoje usługi). Nie mogła też w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed wysłaniem wniosku z naszym kodem polecającym złożyć wniosku o produkt tego samego rodzaju.

Warunki konieczne do wypłaty wynagrodzenia – nowy klient musi: . w przypadku kont osobistych w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzeć umowę o konto oraz w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową i zasilić konto kwotą minimum 500 zł; . w przypadku pożyczki gotówkowej i kredytu konsolidacyjnego podpisać umowę w ciągu 40 dni od wysłania wniosku o kredyt lub pożyczkę, poza tym w ciągu 14 dni od podpisania umowy pieniądze zostaną wypłacone przez bank a klient nie odstąpi od umowy. . w przypadku kredytu hipotecznego podpisać umowę w ciągu 100 dni od dnia wysłania wniosku o kredyt. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez osobę polecającą aktywnej umowy o dowolny produkt banku przez co najmniej 90 dni przed wysłaniem rekomendacji (zaproszenia do skorzystania z produktu); . w przypadku rachunku firmowego zawrzeć umowę w ciągu 30 dni od wysłania wniosku oraz w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy na konto muszą zostać dokonane wpłaty w wysokości minimum 750 zł.

Wysokość wynagrodzenia – wynagrodzenie tylko dla osoby polecającej w wysokości: 60 zł za konta osobiste; 70 zł za konto firmowe; 1 000 zł za kredyt hipoteczny; 0,80% za kredyt konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową.

Kod polecający – uzyskany od banku. Zaproszenie do skorzystania z oferty banku wysyłamy z poziomu bankowości elektronicznej z sekcji Program Rekomendacyjny (jednorazowo możemy wysłać rekomendację jednego rodzaju produktu do 5 osób).

Termin zakończenia do odwołania

Pełny regulamin Programu Rekomendacyjnego >>>

 

  1. Eurobank

Program Promujesz-Zyskujesz

Produkty do polecania – pożyczka gotówkowa, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, kredyty hipoteczny i karta kredytowa z tym, że klient musi też zawrzeć umowę o dowolne konto osobiste.

Polecać może – osoba, która jest klientem banku od co najmniej 3 miesięcy.

Osoba polecona –w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie posiadała żadnej umowy z Eurobankiem.

Warunki konieczne do wypłaty wynagrodzenia – nowy klient musi zawrzeć umowę o prowadzenie konta osobistego oraz w ciągu 90 dni od przystąpienia do programu polecającego złożyć wniosek o co najmniej jeden produkt kredytowy objęty programem polecającym i podpisać umowę do 31.12.2015r. (w przypadku kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej podpisanie umowy możliwe jest do 31.03.2016r.), a także: . w przypadku karty kredytowej w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy dokonać minimum 3 płatności kartą (muszą zostać w tym czasie rozliczone na koncie karty); . w przypadku pożyczki gotówkowej i kredytu konsolidacyjnego zawrzeć umowę na całkowitą minimalną kwotę 5 000 zł i nie może od tej umowy odstąpić; . w przypadku kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej zawrzeć umowę na minimalną całkowitą kwotę 100 000 zł, musi zostać wypłacona pierwsza transza. Osoba polecająca musi też terminowo wywiązywać się ze zobowiązań wobec banku wynikających z umów o charakterze kredytowym.

Wysokość wynagrodzenia – wynagrodzenie otrzymują obydwie strony, czyli osoba polecająca i osoba polecana: 50 zł za kartę kredytową; 150 zł za pożyczkę gotówkową i kredyt konsolidacyjny; 500 zł za kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną. Jeśli klient skorzysta więcej niż z jednego produktu bank wypłaci jedną, najwyższą kwotę. Gdyby zdarzyło się, że już po wypłacie wynagrodzenia za polecenie klient skorzysta z drugiego produktu bank dopłaci różnicę tak, by całkowity bonus był równy wyższej kwocie. W ciągu roku maksymalnie Eurobank wypłaci 5 bonusów ale nie więcej niż 2 500 zł rocznie.

Kod polecający – uzyskany od banku w formie papierowej, e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, w jaki sposób przystąpimy do promocji. Wniosek o otwarcie konta i wybrany dowolny produkt jak też podpisanie umowy jest możliwe tylko w placówce banku.

Termin zakończenia 31 grudzień 2015r.

Pełny regulamin programu polecającego Promujesz-Zyskujesz >>>

 

* * * * * *

To są ogólne informacje na temat programów polecających. Jeżeli kogoś interesuje konkretny bank, proponuję zajrzeć do pełnego regulaminu (linki do regulaminów są pod każdym opisem programu).  

Czy znacie inny program poleceń produktów bankowych? Dajcie znać w komentarzu a ja postaram się uzupełnić wpis o wskazaną propozycję.

 

Bądź na bieżąco!

Aktualne promocje i aktualności prosto z banków na Facebooku, Twitterze albo na Twoją skrzynkę.

2 thoughts on “5 banków, w których zarobisz za polecanie ich produktów.”

  1. Pingback: Polecaj produkty bankowe i zarabiaj na tym. Propozycje 5 banków. - druganoga
  2. Nie tylko w bankach ale również w sieciach afiliacyjnych można polecać konta/lokaty bankowe i zazwyczaj maja one wyzsze prowizje niz sam bank.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *